วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่นซองประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น 10 มี.ค.

กรณีอายุการสัมปทานรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้เตรียมการประทานบัตรรังนกฯครั้งใหม่ โดยประกาศรายละเอียดในเอกสารการยื่นสัมปทานรังนกฯระบุว่า ผู้เสนอประมูลต้องเสนอเป็นเงินไม่ตํ่ากว่า 450 ล้านบาท ระยะเวลาการสัมปทาน 5 ปี หลักประกันซองร้อยละ 40 ผู้ได้รับการพิจารณาจะต้องวางหลักประกันสัญญาร้อยละ 60 ของเงินอากรที่ประมูลได้ ส่วนเอกสารประมูลเงินอากรรังนกฯขายชุดละ 30,000 บาท แต่หลังจากที่ประกาศขายเอกสารการประมูลสัมปทานรังนกฯผ่านไป 2 รอบ ปรากฏว่ายังไม่มีผู้เข้ามาติดต่อซื้อเอกสารแม้แต่รายเดียวนั้น

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง เผยว่า ทางกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้ออกประกาศกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประมูลอากรรังนกอีแอ่นโดยวิธีพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดเงินขั้นต่ำในการเสนอราคา (ราคากลาง) เป็นเงิน 450 ล้านบาทไว้เหมือนเดิม ส่วนผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองร้อยละ 20 ของราคาขั้นต่ำ (ราคากลาง) ซึ่งคิดเป็นเงิน 90 ล้านบาท และผู้ที่ได้รับสัมปทานจะต้องวางเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารในประเทศไทยเซ็นสั่งจ่าย และหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ และหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับรอง ในวงเงินร้อยละ 60 ของเงินอากรที่ประมูลได้ในวันทำสัญญา

สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับผู้เสนอราคาได้หรือผู้รับสัมปทานที่แนบท้ายสัญญานั้น ยังได้กำหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องยินยอมให้ถ้ำเนียง–เคย บนเกาะหน้าเทวดา ถ้ำน้ำ บนเกาะท้ายถ้ำดำ และถ้ำลอดดิน บนเกาะยายโส ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตก และยินยอมใช้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับคณะวิจัย คณะบุคคลตามความเห็นของคณะกรรมการรังนกฯ ส่วนสัญญาแนบท้ายอื่นๆที่คณะกรรมการฯได้ประกาศไว้ในครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการรังนกฯได้กำหนดให้ผู้สนใจไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 15.00น.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสัญญาสัมปทานรังนกฯในปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัมปทานลงในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ยังมีคดีอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องในศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งคดียังไม่สิ้นสุด คณะกรรมการฯจึงได้จัดเปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานในครั้งนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่สัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานลง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการให้สัมปทานขึ้น อันเป็นการป้องกันเหตุความเสียหายต่างๆในห้วงเวลาที่ว่างเว้นจากการให้สัมปทาน คณะกรรมการรังนกฯจึงขอสงวนสิทธิ์ของผู้ที่คณะกรรมการรังนกฯเห็นชอบให้เป็นผู้ชนะการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นแล้วจะลงนามในสัญญาสัมปทานได้ก็ต่อเมื่อเหตุทางคดีใดๆในชั้นศาลภาษีอากรกลางสิ้นสุดลงแล้ว หรือสัญญาสัมปทานในปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาลงแล้ว หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเหมาะสมเป็นอย่างอื่น รวมถึงการพิจารณาวันเริ่มสัญญาสัมปทานด้วย ทั้งนี้ ไม่กระทบสิทธิตามสัญญาสัมปทานเดิมแต่อย่างใด.

คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้เตรียมการประทานบัตรรังนกฯครั้งใหม่ โดยประกาศรายละเอียดในเอกสารการยื่นสัมปทานรังนกฯระบุว่า ผู้เสนอประมูลต้องเสนอเป็นเงินไม่ตํ่ากว่า 450 ล้านบาท 21 ก.พ. 2559 09:48 ไทยรัฐ