วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสอบบุกรุกพื้นที่ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

บ่ายวันที่ 20 ก.พ. นายจิตรพล บุญเลิศ หน. หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (สปป.3 ภาคเหนือ) นายผณินทร์ ทับกล่ำ หน.ชุด ฉก.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสาละวิน ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 โดย ร้อย.ทพ.3607 นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.12 (ห้วยสิงห์)/หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.17 (แม่เกาะ) สังกัดกรมป่าไม้ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต และราษฎรบ้านซื่อมื่อ หมู่ 6 ต.สบเมย อ.สบเมย เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านซื่อมื่อ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตวนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ

พบว่ามีการปรับไถพื้นที่เพื่อทำสนามกีฬาประจำตำบล คาดว่าไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ โดยการดำเนินการของ อบต.สบเมย ประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา พบมีกองไม้กระยาเลย (ไม้ก่อ) ได้ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 60- 80 ซม. กองไว้เป็นจุดๆ ประมาณ 100 กว่าท่อน คาดว่าชาวบ้านคงเอาไว้ไปทำฟืน และตามแนวรอบพื้นที่ปรับได้ปลูกต้นหญ้าแฝกเพื่อยึดหน้าดินไว้ กันดินที่ไถปรับไว้ใหม่ถล่มลงมา จากการตรวจไม่พบไม้สักตามหนังสือร้องเรียนแต่อย่างใด

ด้านนายจิตรพล บุญเลิศ หน.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (สปป.3 ภาคเหนือ) เผยว่า พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา ห่างจากวนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ ประมาณ 20 กม. อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย มส.12 (ห้วยสิงห์) และได้สอบถามนายนพดล ธิติวิมาน ส.อบต.สบเมย ระบุว่า ทาง อบต.สบเมย ได้ขออนุญาตนำพื้นที่ทำเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้านมานานแล้ว โดยการสนับสนุนงบประมาณการเข้าปรับพื้นที่ จาก อบจ.มส. (ผ่านประชาคมหมู่บ้าน) ส่วนกองไม้ที่พบเห็น กองอยู่ที่บริเวณสนามเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ ท่อนละ 40-50 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20-40 ซม. ไม่ใช่ไม้สัก แต่เป็นไม้กระยาเลย (ก่อ) ลักษณะเก่าตัดไว้นานหลายเดือน ไม่สามารถนำมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจ เหมาะสำหรับทำฟืนของชาวบ้านเท่านั้น และทางหน่วยฯได้บินตรวจสอบทางอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) บริเวณวนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะไม่พบการตัดต้นไม้สักและบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าแต่ประการใด

ขณะที่นายนพดล ส.อบต.สบเมย เผยว่าเป็นโครงการของ อบต.สบเมย ที่จะทำสนามกีฬาให้กับชุมชนบ้านซื่อมื่อ ซึ่งในหมู่บ้านไม่มีสนามกีฬาให้ชาวบ้านและเด็กออกกำลังกาย และได้ประชุมขอความเห็นชอบประชาคมจาก อบต.แล้ว หลังจากนั้นก็มีรถไถแบ็กโฮ ของ อบจ.มส.เข้ามาปรับพื้นที่ให้เพื่อจะทำสนามกีฬา แต่ไม่มีหนังสือมายืนยัน เนื่องจากวันนี้นายกไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัด.

พบว่ามีการปรับไถพื้นที่เพื่อทำสนามกีฬาประจำตำบล คาดว่าไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ โดยการดำเนินการของ อบต.สบเมย ประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา พบมีกองไม้กระยาเลย (ไม้ก่อ) ได้ตัดเป็นท่อนๆ ยาว 21 ก.พ. 2559 09:39 ไทยรัฐ