วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ในขบวนแห่วิถีชีวิตของชาวประมง และชุมชนรอบกว๊านพะเยา เช่น การทอดแหหาปลา การแห่ปลาขอฝนของคนในอดีต ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยงานมีถึงวันที่ 22 ก.พ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นำศักยภาพของจังหวัดมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา

โดยงาน “เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา” ประจำปี 2559 มีกิจกรรมประกอบด้วย 12 กิจกรรม เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว, กิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนรอบกว๊านพะเยา, การแสดงสินค้า OTOP และของดีจังหวัดพะเยา, การแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา 8 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ม้ง เมี่ยน ไทลื้อ ไทยใหญ่ ไทยเชื้อสายลาว ไทยอีสาน ไทยเชื้อสายจีน และไทหยวน, การแสดงแสง สี เสียง , การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับกว๊านพะเยา การประกวด และแสดงภาพถ่ายกว๊านพะเยา และจังหวัดพะเยาในอดีต, การแข่งขันกีฬาทางน้ำ, ชมขบวนแห่ และการประดิษฐ์ปลาสวยงามจากเศษวัชพืช, กิจกรรม “จิบกาแฟแลดูกว๊าน” กิจกรรม Boat Rally และกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก รอบวัดติโลกอารามอายุกว่า 500 ปี เนื่องในวันมาฆบูชา เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา.

ในขบวนแห่วิถีชีวิตของชาวประมง และชุมชนรอบกว๊านพะเยา เช่น การทอดแหหาปลา การแห่ปลาขอฝนของคนในอดีต ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “เวียนเทียนทางน้ำ สีสันกว๊านพะเยา” 21 ก.พ. 2559 09:34 ไทยรัฐ