วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' ชี้ ร้อยละ 86.57 สนใจข่าวพระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑล

“สวนดุสิตโพล” สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ 1,306 คน ระหว่าง 15-20 ก.พ. 59 ร้อยละ 86.57 ระบุ สนใจข่าวพระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑลมากที่สุด...

วันที่ 21 ก.พ. 59 ข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้มีประเด็นต่างๆ มากมายหลายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี การร่างรัฐธรรมนูญ นักบินนกแอร์ประท้วงทิ้งผู้โดยสาร และข่าวพระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑล ซึ่งเป็นประเด็นร้อนอยู่ขณะนี้ ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ จึงสามารถเลือกข่าวที่ตนเองสนใจ และเลือกที่จะติดตามได้จากสื่อหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,306 คน ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผล ดังนี้

1. “5 อันดับข่าว” ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้

อันดับ 1 พระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑล 86.57%
อันดับ 2 การร่างรัฐธรรมนูญ 85.95%
อันดับ 3 สายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน 82.85%
อันดับ 4 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 78.10%
อันดับ 5 อาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆ 67.56%

2. “สาเหตุ” ที่ประชาชนสนใจ “ข่าวพระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑล” เพราะ

อันดับ 1 เป็นเรื่องน่าตกใจที่มีพระสงฆ์จำนวนมากออกมาเคลื่อนไหว 81.40%
อันดับ 2 เป็นเรื่องของศาสนา เป็นห่วงภาพลักษณ์ ความเลื่อมใสศรัทธา ศาสนามัวหมอง 75.22%
อันดับ 3 อยากทราบความคืบหน้า สาเหตุ ข้อเท็จจริง ผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ 67.63%
อันดับ 4 เป็นภาพที่ไม่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งแตกแยกในวงการสงฆ์ไทย 60.78%
อันดับ 5 มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ 59.49%

3. “สาเหตุ” ที่ประชาชนสนใจ “ข่าวร่างรัฐธรรมนูญ” เพราะ

อันดับ 1 อยากทราบความคืบหน้าของการทำประชามติ การเลือกตั้งปี 2560 77.16%
อันดับ 2 มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและต่อต้าน ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง 69.28%
อันดับ 3 เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง มีผลต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ 66.35%
อันดับ 4 อยากรู้เนื้อหารายละเอียด กฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 63.99%
อันดับ 5 อยากให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ ถาวรและเป็นประชาธิปไตย 57.42%

4. “สาเหตุ” ที่ประชาชนสนใจ “ข่าวสายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน” เพราะ

อันดับ 1 อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงระหว่างสายการบินกับนักบิน ใครพูดความจริงกันแน่ 75.89%
อันดับ 2 เป็นสายการบินที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยม มีคนใช้บริการจำนวนมาก 73.51%
อันดับ 3 มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย 64.00%
อันดับ 4 ทางสายการบินจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาและชดเชยค่าเสียหายอย่างไร 57.28%
อันดับ 5 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบินและของประเทศ 53.97%

5. “สาเหตุ” ที่ประชาชนสนใจ “ข่าวนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เพราะ

อันดับ 1 เป็นผู้นำประเทศที่มีบทบาท และมีความสำคัญต่อบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน 74.63%
อันดับ 2 ชื่นชอบในตัวท่าน เป็นคนดี ซื่อสัตย์ พูดจาตรงไปตรงมา 64.12%
อันดับ 3 อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาบ้านเมือง การช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี 62.45%
อันดับ 4 ความคืบหน้าการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ เสียงตอบรับจากต่างชาติ 55.07%
อันดับ 5 การชี้แจงข่าวสารของนายกฯ มีผลต่อการตัดสินใจ การค้าขาย การลงทุน 53.40%

6. “สาเหตุ” ที่ประชาชนสนใจ “ข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆ” เพราะ

อันดับ 1 มีหลายข่าวที่เป็นข่าวใหญ่และน่าสนใจ สามารถติดตามได้จากสื่อต่างๆ 70.56%
อันดับ 2 เป็นอุทาหรณ์ ข้อเตือนใจ การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท 68.11%
อันดับ 3 จะได้รู้เท่าทันภัยสังคมในปัจจุบัน คอยตักเตือนลูกหลานหรือคนในครอบครัวได้ 59.80%
อันดับ 4 เป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา 56.77%
อันดับ 5 เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีป้องกัน และแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง 49.39%

“สวนดุสิตโพล” สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ 1,306 คน ระหว่าง 15-20 ก.พ. 59 ร้อยละ 86.57 ระบุ สนใจข่าวพระสงฆ์ชุมนุมที่พุทธมณฑลมากที่สุด... 21 ก.พ. 2559 09:06 ไทยรัฐ