วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสานอุณหภูมิลด ใต้มีฝน คลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เพราะความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ช่วง 22-23 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า...

วันที่ 21 ก.พ. 59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้ พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้ พบว่าบริเวณภาคเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคอีสาน มีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 16 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงกลางวันมีอากาศร้อน แดดแรง สูงสุดไต่ไปแตะที่ 36-37 องศาเซลเซียส

สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้ ภาคเหนือ มีเมฆชั้นสูงเป็นบางส่วน ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆชั้นต่ำเป็นบางส่วน ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด ภาคกลาง มีเมฆชั้นสูงเป็นบางส่วน ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด ภาคตะวันออก มีเมฆชั้นสูงเป็นส่วนมาก ไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใด และภาคใต้ มีเมฆชั้นต่ำและชั้นสูงเป็นบางส่วน ยังไม่มีเมฆฝนในจังหวัดใดเช่นกัน

แต่พื้นที่ภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์นี้ด้วย

ส่วนอุณหภูมิแต่ละภาควันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทางตอนบนของภาค อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เพราะความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ช่วง 22-23 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง... 21 ก.พ. 2559 07:09 ไทยรัฐ