วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไขปมรถหรู เลี่ยงกฎหมาย! รู้ไว้เข้าใจถูกต้อง เจาะ 5 ขั้นตอนนำเข้า ‘รถจดประกอบ’

สืบเนื่องจากประเด็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง ทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน การเสนอ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ‘สมเด็จช่วง’ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่...

กระทั่ง กลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวขานกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการขุดคุ้ยปมครอบครอง รถหรู ของ ‘สมเด็จช่วง’ ขึ้นมา... ทั้งนี้ เมื่อดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบและฟันธงชี้มูลความผิด ถึงรถยนต์โบราณเมอเซเดส เบนซ์ ทะเบียน ขม.0099 กท. ซึ่งเป็นรถยนต์จดประกอบ ของ ‘สมเด็จช่วง’ ว่า เป็นรถจดประกอบผิดกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้า ประกอบรถ เสียภาษีสรรพสามิต และการจดทะเบียน

ด้วยเหตุนี้ ทำให้หลายคนยังคงสงสัย และหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า จริงๆ แล้ว การนำเข้ารถจดประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรบ้าง...? วันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ จึงเชื้อเชิญ นายนิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง มาไขข้อกฎหมายและอธิบายเป็นความรู้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายๆ ว่า...

รู้ไว้ได้เข้าใจถูกต้อง รถจดประกอบ คือ...!?

นายนิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า คำว่า ‘รถจดประกอบ’ นั้น ก็คือ รถมือสองที่นำเข้ามาเป็นชิ้นส่วน หรือแยกเป็นโครงรถ และอุปกรณ์ต่างๆ จำพวก เครื่องยนต์ ล้อรถ ฯลฯ ออกจากกัน ส่วนจะแยกชิ้นส่วนออกมามากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำเข้ามา ว่า จะแยกมาในรูปแบบไหน ซึ่งกระบวนการนำเข้ามานั้น จำเป็นต้องแสดงให้ ศุลกากร เห็นว่า รถยนต์ที่นำเข้ามานั้น มีการนำเข้ามาในลักษณะที่เป็นชิ้นส่วนจริง มิใช่นำเข้ามาในลักษณะสำเร็จรูปทั้งคัน

ทำความเข้าใจ ไข 5 ขั้นตอน ‘รถจดประกอบ’ ตามกฎหมาย?

โดย รถที่นำเข้ามานั้น จะต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่เรียกว่า ‘รถจดประกอบ’ เพื่อนำไปสู่การจดทะเบียนรถประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ จะต้องนำโครงตัวรถมาทั้งคัน โดยห้ามตัดครึ่ง ให้นำมาแบบสมบูรณ์ทั้งโครง ซึ่งหากมีการนำเข้ามาในลักษณะดังกล่าว จะสามารถนำโครงที่นำเข้ามานั้น จดเป็นรถจดประกอบได้ โดยจะต้องเสียภาษีศุลกากรนำเข้าชิ้นส่วนตัวถึง 30% และการนำเข้ามาขอจดทะเบียนในแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีใบการกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อแสดงการเสียภาษีศุลกากรของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และตัวถังด้วย จึงจะสามารถจดประกอบเป็นรถที่สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนรับรองความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย ซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตจากกระบวนการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการประกอบตัวรถและชิ้นส่วนอะไหล่ รวมถึงการรับรองความแข็งแรงของรถยนต์ โดยจะต้องเป็นบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เพื่อที่จะประกอบรถให้สมบูรณ์เป็นคัน ซึ่งเมื่อประกอบเสร็จจะต้องเสนอเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินภาษีสรรพสามิต

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการชำระภาษี โดยสำหรับขั้นตอนการเสียภาษีนั้น ทางกรมสรรพสามิตจะมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินราคาว่า รถรุ่นไหน เครื่องยนต์ขนาดไหน ควรจะต้องชำระเท่าไร ซึ่งมีกำหนดไว้ดังนี้ รถเล็กที่เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 ซีซี จะต้องชำระภาษี 30% จากราคาประเมิน ส่วนรถที่มีเครื่องยนต์ใหญ่เกินกว่า 2,500 ซีซี จะต้องชำระภาษี 50% ของราคาประเมิน

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบสารมลพิษ เมื่อมีการชำระภาษีสรรพสามิตแล้ว ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการนำรถส่งตรวจสภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรองรับว่าสภาพของรถนั้น มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดสารมลพิษ

แต่ทั้งนี้ กรณีที่หลายคนหลีกเลี่ยงการนำรถส่งตรวจสภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งตามกฎหมายได้เลยนั้น รถเหล่านี้ก็จะต้องเป็นรถที่ติดตั้งแก๊ส 100% ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องผ่านการรับรองและตรวจสอบจากวิศวกรแล้วว่า มีการติดตั้งตัวถังและแก๊สจริง จึงจะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก เป็นรถจดประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนรถ ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนและกระบวนการชำระภาษีและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว ก็สามารถนำรถจดประกอบไปขอจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เป็นรถจดประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

“เพราะฉะนั้น ขั้นตอนกระบวนการของ ‘รถจดประกอบ’ ก็จะต้องเป็นรถที่นำเข้ามาเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อนำมาประกอบเป็นคันใหม่ มิใช่การนำเข้ามาทั้งคัน และหลีกเลี่ยงการนำเข้า โดยเข้าสู่กระบวนการจดประกอบทะเบียนรถเลย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มิชอบด้วยกฎหมาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร”

‘นำเข้า-ประกอบรถ-เสียภาษี-จดทะเบียน’ ไขข้อกฎหมาย เจาะความผิด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร

อย่างไรก็ตาม สำหรับความผิดที่ผู้ใช้รถจดประกอบอย่างผิดกฎหมายนั้น นายนิติธร อธิบายเพิ่มเติมว่า จะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 27 ระบุว่า ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง เข้ามาในพระราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือส่งหรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ในการนำของเช่นว่านี้เข้ามาหรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้น จากเรือกำปั่น ท่าเทียบเรือโรงเก็บสินค้า คลังสินค้าที่มั่นคง หรือโรงเก็บของ โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อื่นทำการเช่นว่านั้นก็ดี

หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการขนหรือย้ายถอนหรือกระทำอย่างใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใดๆ อันเกี่ยวแก่การนำของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของ โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียสำหรับของนั้นๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี สำหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

นอกจากนี้ มาตรา 27 ทวิ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของ อันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามหรือข้อจำกัด มีความผิด ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

รวมถึง มาตรา 99 ที่ระบุว่า ผู้ใดกระทำหรือจัดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ หรือยื่นหรือจัดให้ผู้อื่นยื่นซึ่งใบขนสินค้า คำแสดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให้กระทำนั้นเป็นความเท็จก็ดี เป็นความไม่บริบูรณ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ ก็ดี มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน

ยังมีความผิดที่อาจจะเกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 137, 264, 265, และ 268 ซึ่งจะมีความผิดดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นลำดับเรื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากว่าไม่ใช่เพียงประเด็นการชิงศึกผ้าเหลือง แต่มุ่งเจาะไปที่เรื่องการตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเช่นนี้ ก็เป็นประโยชน์และนำพาประเทศชาติไปถึงวัน อวสานรถหรู เลี่ยงกฎหมาย? ก็เป็นได้...!!!

  • สืบเสาะข่าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
สามารถส่งเรื่องราว หรือประเด็นปัญหาของท่านมาได้ที่ reporter.thairath@gmail.com หรือช่องทาง Facebook : ทีมข่าวเฉพาะกิจ

เจาะปมรถหรู เลี่ยงกฎหมาย! 'รถจดประกอบ' คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร? วันนี้ จะพาไปไขข้อกฎหมาย เพื่ออธิบายเป็นความรู้ให้ได้เข้าใจง่ายๆ ว่า ขั้นตอนกระบวนการ 'รถจดประกอบ' ที่ถูกต้อง มีอะไรบ้าง...? 20 ก.พ. 2559 14:15 ไทยรัฐ