วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ยันปรับแก้แล้ว ร่างรธน.5หมวดแรก เตรียมสู่โหมดการเมือง

กรธ.เผย ปรับแก้ร่างรธน.เสร็จแล้ว 5 หมวดแรก ยันกำหนดหน้าที่รัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น คาดปลายสัปดาห์หน้าเข้าสู่โหมดการเมือง...

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่า ขณะนี้กรธ.ผ่านการพิจารณาไปทั้งสิ้น 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่ชองรัฐ ทั้งนี้มีประเด็นที่ กรธ.ได้หารือกันอย่างมาก คือ เนื้อหาของหมวด 3 และหมวด 5 ที่ต้องพิจารณาอย่างเชื่อมโยง เนื่องจากมีผู้เสนอให้นำบทบัญญัติหมวด 5 หน้าที่ของรัฐไปไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เพื่อให้เป็นสิทธิของประชาชนแทนการกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ ส่วนกรณีที่มีข้อท้วงติงเรื่องการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดมาตรฐานหรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องสิทธิของตนนั้นอาจนำไปสู่การฟ้องร้องรัฐบาลได้เป็นรายวันและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้ ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก่อให้เกิดการฟ้องร้องเป็นรายวันได้ เนื่องจากในรายละเอียดต้องมีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานว่ารัฐต้องดำเนินการแบบไหน

นายอุดม กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจของ กรธ.ต่อการกำหนดรายละเอียดสำคัญไว้ในหน้าที่ของรัฐ เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานการทำหน้าที่ของรัฐบาลให้สูงขึ้น และยกระดับการทำงานภาคประชาสังคมด้วยเช่นกัน หากพิจารณาเหตุการณ์ในอดีต การเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องใดๆ จะเป็นประเด็นเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น แต่เมื่อกำหนดให้รัฐต้องทำเป็นหน้าที่จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และสำหรับคนทุกกลุ่ม กรณีที่เขาคิดว่ากรธ.ให้ความสำคัญกับรัฐดึงอำนาจให้รัฐเป็นใหญ่ แต่ในมุมมองของกรธ.ไม่ใช่แบบนั้น เราไม่ได้มองว่ารัฐเป็นฝ่ายตรงข้าม แต่รัฐต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าใครหรือรัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาบริหารประเทศก็ตาม สำหรับการพิจารณาของกรธ.ในสัปดาห์ถัดไป จะนำเนื้อหาในหมวดหน้าที่รัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ มาพิจารณาตามที่มีผู้เสนอความเห็น หากเป็นประเด็นที่ไม่ผิดจากหลักการของ กรธ. จะนำมาพิจารณาปรับปรุงให้ จากนั้นในปลายสัปดาห์จะเข้าสู่เนื้อหาในหมวดการเมือง.กรธ.เผย ปรับแก้ร่างรธน.เสร็จแล้ว 5 หมวดแรก ยันกำหนดหน้าที่รัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น คาดปลายสัปดาห์หน้าเข้าสู่โหมดการเมือง... 20 ก.พ. 2559 13:56 20 ก.พ. 2559 14:46 ไทยรัฐ