วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จาตุรนต์' สับขีดเส้น รธน. 2 ช่วง หวั่น คสช.ลากยาวอำนาจ 20 ปี

"จาตุรนต์" สับข้อเสนอบังคับ รธน. 2 ช่วง คสช.ลากยาวอำนาจปกครองประเทศในกำมือ 20 ปี ฝังประชาธิปไตยลงหลุมคอนกรีต เชื่อหากเสียงคัดค้านไม่มาก "มีชัย" สมยอมแน่ พร้อมแนะพ่วงประชามติถามปชช.ด้วย ยอมให้ คสช.สืบทอดอำนาจหรือไม่...

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงข้อเสนอที่ 16 ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้แบ่งช่วงบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเฉพาะกิจ โดยอ้างเหตุผลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และช่วงใช้รัฐธรรมนูญปกติว่า เดิม กรธ.ทำให้ในลักษณะได้คืบเอาศอกอยู่แล้ว คือให้ คสช.ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จหลังรัฐธรรมนูญผ่านแล้ว ตอนนี้กำลังก้าวไปสู่อีกขั้น คือได้ศอกเอาวา ยังคงให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จกำในมือยาวต่อไปอีก รวมกับความตั้งใจให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และมีแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เท่ากับคณะผู้ที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ กำกับควบคุมการบริหารปกปครองประเทศต่อไปเป็นเวลานานถึง 20 ปี นอกจาก คสช.อยู่ยาวแล้ว องค์กรอิสระต่างๆ หลายองค์กรก็คงจะเป็นผู้ที่ คสช.และรัฐบาลมีส่วนตั้งไว้กว่าจะใช้รัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อมาให้ช่วงพิเศษในการเลือกตั้ง รวมถึงการตั้งรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามปกติ มันจะทำให้ประชาชนไม่เหลืออำนาจอะไรเลย จะกลายเป็นวิกฤติอย่างมาก

"ตอนนี้เหมือนกับว่า กรธ.ซึ่งรับงานมาจาก คสช.และรัฐบาล กำลังเอาประชาธิปไตยใส่โลง จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมกับข้อเสนอ ครม.เหมือนกับเอาโลงลงหลุมคอนกรีต ที่เรียกว่าทำให้ไม่สามารถฟื้นคืนมาได้อีกเลย ทางออกที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ขอยืมวิธีของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ คือตั้งคำถามว่า หากรัฐธรรมนูญผ่าน จะให้ คสช.มีอำนาจต่อไปหรือไม่ และถ้าไม่ผ่านประชามติควรจะให้มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใด" นายจาตุรนต์กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายกำลังวางแผนมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ต่อไปอีก 20 ปี แต่กำลังอ้างว่า โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าให้มีอำนาจพิเศษอยู่ในช่วงภาวะไม่ปกติ โดยอ้างว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งปกติ ความขัดแย้งก็จะกลับมา ซึ่งเรื่องความขัดแย้งจะกลับมา มันก็เป็นความจริงอยู่เหมือนกัน เพราะว่าตั้งแต่ยึดอำนาจมาจนถึงวันนี้ ยังไม่ทบทวนปัญหาในอดีต และยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในอดีต มีแต่การซ้ำเติมปัญหา เช่น คสช.ทำให้เกิดคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้น โดย คสช.เข้าไปเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้ง ไม่มีความพยามยามที่จะเร่ิมต้นกระบวนการปรองดอง และที่สำคัญ จะทำให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ และรัฐธรรมนูญนี้ก็แก้ไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้ จะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นแน่ๆ เพราะฉะนั้น ทางออกไม่ใช่อำนาจพิเศษไว้ เพราะมีแต่ย่ิงเป็นปัญหา แต่ต้องคลายอำนาจคืนให้ประชาชน แล้วมาทบทวนปัญหาในอดีต

เมื่อถามว่า มองว่าทาง กรธ.จะยอมรับข้อเสนอแนะของ ครม.หรือไม่ หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงการสืบทอดอำนาจ นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีข้อเสนอออกมา เขาต้องการให้ กรธ.ร่างตามมากน้อยแค่ไหน เขาสามารถกระซิบพูดจากกันได้อยู่แล้ว เขาคงประเมินสถานการณ์ก่อนให้ กรธ.ร่างออกมาอย่างไร แต่ปัญหาคือ การมีข้อเสนอเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้มีอำนาจว่าต้องการปกครองประเทศแบบเผด็จการยาวนานมาก อย่างไม่เคยมีมาก่อน และถ้าหากว่าสังคมไม่รู้เท่าทัน เขาก็จะร่วมมือกันทำให้ข้อเสนอเหล่านี้เป็นผลจริงๆ ได้

"เรื่องการทำให้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ขยัก ที่อาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ.บอกยังไม่เข้าใจนั้น ความจริงอาจารย์มีชัยเคยมีประสบการณ์โดยตรง และมีส่วนร่วมโดยตรงกับการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ขยักมาก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น ตรงนี้อาจจะเป็นการไขสือไปก่อน ถ้าไม่มีเสียงคัดค้านมาก เกรงว่าจะเป็นการสมยอมกัน เพราะว่าเป็นเจตนาร่วมกันอยู่แล้ว และเรื่องนี้สมควรอย่างย่ิง ที่จะเปิดรับฟังอย่างกว้างขวาง เพียงแต่ว่าเวลานี้ รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริม และยังหาทางสกัดกั้นความเห็นต่าง และยังพยายามทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติให้ได้ต่อไป" นายจาตุรนต์กล่าว.

"จาตุรนต์" สับข้อเสนอบังคับ รธน. 2 ช่วง คสช.ลากยาวอำนาจปกครองประเทศในกำมือ 20 ปี ฝังประชาธิปไตยลงหลุมคอนกรีต เชื่อหากเสียงคัดค้านไม่มาก "มีชัย" สมยอมแน่ พร้อมแนะพ่วงประชามติถาม ปชช.ด้วย ยอมให้ คสช.สืบทอดอำนาจหรือไม่... 20 ก.พ. 2559 12:44 20 ก.พ. 2559 13:47 ไทยรัฐ