วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 21/02/59

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็นทีมเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนวัดกระจับพินิจ สำนักงานเขตธนบุรี ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ทีม 5 คน (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบมิติ ศาสนา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย น้องเมย์...ด.ญ.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ, น้องแป้ง...ด.ญ.จารุวรรณ สางห้วยไพร, น้องหนึ่ง...ด.ญ.ปภาวรินทร์ แซ่แต้, น้องนิ้ง...ด.ญ.การติมา บังสันเทียะ และ น้องเพชร...ด.ญ.โชติรส แซ่อึ้ง

น้องหนึ่ง ขอเป็นตัวแทนของทีม เล่าให้ฟังว่า “พวกเราทั้ง 5 คน มีความชื่นชอบในวิชาจริยธรรม พระพุทธศาสนา และภาษาไทยเหมือนกัน จึงรวมตัวกันเข้าชมรมสวดมนต์สรภัญญะในโรงเรียน และก็ได้มีการฝึกการอ่านทำนองสรภัญญะเรื่อยๆมา โดยคุณครูมิตรไสย ดุจดีแก้ว สอนให้พวกเราได้รู้จักการอ่านออกเสียงสูงต่ำ ประสานเสียง อักขระคำควบกล้ำ การเคาะจังหวะที่ถูกต้อง รวมทั้งท่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ โดยใช้เวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นก็แยกย้ายกลับไป
ฝึกที่บ้าน ซึ่งการสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่านในเรื่อง ต่างๆ และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น”

นัมเบอร์วันคิดส์ บอกด้วยว่า “ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พวกเราทั้ง 5 คนก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนำสวดมนต์ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อที่จะให้นักเรียนมีสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ และในวันมาฆบูชาในปีนี้ อยากให้คนไทยทุกคนน้อมนำหลักศีล 5 มายึดถือปฏิบัติทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ และไปเวียนเทียน ซึ่งแสดงถึงการธำรงรักษา และสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ ขณะเดียวกัน พวกเราตั้งใจช่วยถ่ายทอดความรู้ เรื่องการสวดมนต์หมู่สรภัญญะให้แก่น้องๆ ซึ่งการสวดมนต์นั้น ทำได้ทุกที่ และไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจฝึกซ้อม จำบทให้ได้ และมีความสามัคคีกัน”.

20 ก.พ. 2559 10:10 20 ก.พ. 2559 10:10 ไทยรัฐ