วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันหวานปลดล็อกธงแดงมีนาปี 60

28 สายการบินในไทยสุดสยอง กทพ.ชง ครม.ตรวจไลเซนส์ใหม่

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนดำเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Re-AOC) โดยผ่านการหารือกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อขอความเห็นชอบกรอบแผนใหญ่ ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดขั้นตอนดำเนินงานโดยเฉพาะแผนการออก AOC ใหม่ทั้ง 28 สายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศก่อน คาดว่าจะนำไปสู่การปลดล็อกธงแดงไม่เกิน มี.ค.60 หรือเร็วกว่านั้น

ส่วนแผนการตรวจสอบสายการบินเพื่อนำไปสู่การออก AOC ใหม่นั้น ในแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ย.59 จากนั้นเดือน ธ.ค.59 จะทำหนังสือแจ้งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อประเมินผลการตรวจสอบตามกระบวนการ ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM) โดยจะให้เวลาตั้งแต่ ธ.ค.59-มี.ค.60 อย่างไรก็ตาม ภายในเดือน ก.พ.-มี.ค.นี้ จะมีการลงนามในสัญญาว่าจ้าง CAAI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเข้ามาทำงานร่วมกับ กพท.

นอกจากนี้ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ ซึ่งระยะเร่งด่วนมี 28 สายการบิน ส่วนที่เหลืออีก 13 สายการบินจะดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย.59 แต่เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการปลดล็อกธงแดง ดังนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบ 28 สายการบินหากพบว่าสายการบินใดคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐาน กพท.จะปรับลดระดับห้ามบินต่างประเทศ ให้บินเฉพาะภายในประเทศ ดังนั้นสุดท้ายอาจมีไม่ถึง 28 สายการบินที่ตรวจสอบครบก่อน ก็จะทำหนังสือแจ้ง ICAO เข้ามาตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การปลดล็อกธงแดงให้ได้ตามแผน ทั้งนี้หลังจาก ครม.เห็นชอบแผนนี้แล้ว จะเรียกผู้ประกอบการสายการบินทุกรายเข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนแผนตรวจสอบเพื่อออก AOC ใหม่.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนดำเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Re-AOC) 20 ก.พ. 2559 00:45 ไทยรัฐ