วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นเอสเอ็มอีตัวจี๊ดสู่ดาว

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่อยู่ในกลุ่มการเติบโตสูงและกลุ่มที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จำนวน 31 ราย จากสมาชิกของ กสอ. 1,000 ราย นำร่องโครงการยกระดับดาวเด่นเอสเอ็มอี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ด้าน คือ การขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ, การจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่ (เอ็มเอไอ), การได้รับมาตรฐานระดับโลก และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น กำหนดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561) คาดว่าจะสำเร็จทั้งหมด จากนั้นนำแนวทางเป็นต้นแบบให้กับเอสเอ็มอีรายอื่นๆต่อไป

“เชื่อว่าทั้ง 31 รายที่เลือกมาเข้าโครงการจะประสบความสำเร็จ 100% เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ เป็นตัวจี๊ดของธุรกิจ มีความพร้อมทั้งตัวผู้ประกอบการและตัวธุรกิจ มีการขยายตัวทางธุรกิจไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ย้อนหลัง 3 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรหรือแปรรูปอาหาร สาเหตุที่ต้องเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และเพียง 31 ราย เพราะกสอ.มีงบประมาณเพียง 10 ล้านบาท และคนกลุ่มนี้แม้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ แต่อาจยังไม่มีแผนที่ชัดเจน บางรายทำธุรกิจมากกว่า 10 ปี ก็ยังไม่สามารถสานฝันตัวเองได้”

ทั้งนี้ กสอ.จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่การวางกลยุทธ์วินิจฉัยศักยภาพทั้งหมดของตัวผู้ประกอบการและธุรกิจว่ามีความพร้อมหรือขาดอะไรบ้าง แล้วค่อยกำหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับธุรกิจ ระหว่างนั้นก็จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้.

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่อยู่ในกลุ่มการเติบโตสูงและกลุ่มที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จำนวน 31 ราย 20 ก.พ. 2559 00:37 ไทยรัฐ