สกศ.จัดถก 'สะเต็มศึกษา' วางรากฐานอนาคตชาติ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

สกศ.จัดถก 'สะเต็มศึกษา' วางรากฐานอนาคตชาติ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 ก.พ. 2559 05:15
405 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แถลงข่าวการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระ ชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย. อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการศึกษา กล่าวว่า สะเต็มศึกษาหรือ STEM คือการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mat-hematics) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักคิด สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม รวมไปถึงงานวิจัยอันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สำหรับประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามาหลายปีแต่กระจัดกระจาย ดังนั้นการประชุมโต๊ะกลมฯ ครั้งที่ 7 กำหนด หัวข้อเรื่องสะเต็มศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ไต้หวัน ซึ่งมีประสบการณ์จัดสะเต็มศึกษา และจะผลักดันให้นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายจัดการศึกษาระดับชาติต่อไป.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  100.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement