วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มค้ามนุษย์อนุลุ่มน้ำโขง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 6 เรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่: การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ว่า รัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งกำหนดนโยบาย “ไม่ยอมรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์” หรือ “Zero Tolerance” เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

ขณะที่ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกัน เช่น พื้นที่เป้าหมาย จ.เชียงราย อุบลราชธานี และพะเยา รวมทั้งแขวงบ่อแก้วและจำปาสัก ประเทศลาว และท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการส่งกลับและการคืนสู่สังคม.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 6 ... 20 ก.พ. 2559 00:28 ไทยรัฐ