วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ชง รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้ว

กกต.ร่อนหนังสือถึงรบ.แล้ว แก้รธน.ชั่วคราว เกณฑ์เผยแพร่ร่าง รธน.ใหม่ พร้อมส่งร่าง ก.ม.ความผิดในการออกเสียงประชามติทั้ง 3 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติ-พระราชกำหนด และคำสั่ง คสช. ซึ่งขึ้นกับรบ.จะตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ส่งข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไปยังรัฐบาลแล้วในวันนี้ โดยให้คนนำส่งช่วงบ่ายน่าจะถึง โดยอาจอยู่ระหว่างการลงรับทางธุรการ ซึ่งที่เสนอไปมี 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1. เรื่องการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ ที่เดิมรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ให้ส่งให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แล้วถึงจะประกาศวันออกเสียงได้นั้น กกต.เห็นว่า อาจสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงได้ขอแก้ไขโดยให้จัดส่งโดยวิธีการอื่น แต่ต้องทั่วถึงและเป็นประโยชน์ในการศึกษากับประชาชนมากขึ้น

และ 2. เรื่องของภาคความผิด ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเสนอไปทั้ง 3 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และคำสั่ง คสช. ซึ่งขึ้นกับรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจว่า จะตรากฎหมายดังกล่าวในลักษณะใด อย่างไรก็ตาม กกต.ไม่ได้มีข้อเสนอไปว่า ควรจะออกมาอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลจะพิจารณาเห็นสมควร

กกต.ร่อนหนังสือถึงรบ.แล้ว แก้รธน.ชั่วคราว เกณฑ์เผยแพร่ร่าง รธน.ใหม่ พร้อมส่งร่าง ก.ม.ความผิดในการออกเสียงประชามติทั้ง 3 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติ-พระราชกำหนด และคำสั่ง คสช. ซึ่งขึ้นกับรบ.จะตัดสินใจ 19 ก.พ. 2559 22:26 ไทยรัฐ