วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะแล้ว 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ บอร์ด สสส.

บอร์ด สสส.เคาะแล้ว 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ บอร์ด สสส. มีมติเลือก 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ เลือก "หมอวีระพันธ์" นั่งรองประธานคนที่ 2 เตรียมเสนอ ครม.รับรอง พร้อมชงนายกฯ ปลดล็อกการใช้งบประมาณสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สสส. (บอร์ด สสส.) ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมมีมติเลือก 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.แทนคนเดิมที่ถูกคำสั่งตาม มาตรา 44 ให้ออกจากตำแหน่ง ประกอบด้วย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข และอดีต ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2 และตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ได้แก่ 1. นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2. นางสุวรรณี คำมั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาชุมชน 3. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน 4. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกีฬา 5. นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 6. นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานผู้จัดการ บริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 7 คน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามระเบียบ สสส.ที่มีการแก้ไขใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสสส. 15 ฉบับนั้น ตนได้ลงนามและเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และรับทราบผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. แล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้านายกฯ จะพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.จะกลับเป็นปกติ สามารถเบิกจ่ายงบโครงการต่างๆ ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาทได้เองทั้งหมด

บอร์ด สสส.เคาะแล้ว 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ บอร์ด สสส. มีมติเลือก 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ เลือก "หมอวีระพันธ์" นั่งรองประธานคนที่ 2 เตรียมเสนอครม.รับรอง พร้อมชงนายกฯ ปลดล็อกการใช้งบประมาณสัปดาห์หน้า 19 ก.พ. 2559 21:25 19 ก.พ. 2559 22:13 ไทยรัฐ