บริการข่าวไทยรัฐ

พท.ซัดข้อเสนอรัฐ ชงแก้ร่างฯ แฝง ปชต.ครึ่งใบ

"ภูมิธรรม" ซัดข้อเสนอ ปรับแก้ร่างฯ ครม. แฝงประชาธิปไตยครึ่งใบ สร้างความเสียหาย ทำประเทศชาติตีบตันทางออก

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญว่า ประเด็นสำคัญที่ผู้มีอำนาจเสนอต่อ กรธ.เรื่องประชาธิปไตยครึ่งใบนั้น ตนเห็นว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่และฝ่ายที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยทุกคน มีความไม่ไว้วางใจและไม่แน่ใจในระบบและตัวบุคคลที่จะเกิดขึ้นจากระบบและกลไกที่ กรธ.ได้ออกแบบไว้

"ในความเป็นจริง ระบอบประชาธิปไตยไม่เคยพบทางตัน และไม่เคยวิกฤติ จนไม่มีทางออก ระบอบประชาธิปไตยมีกระบวนการคลี่คลายวิกฤติทางการเมืองด้วยตัวของมันเอง วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จนก่อให้เกิดการรัฐประหาร พ.ค.2557 เป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตย และไม่เคยยอมรับในกติกาที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ ในยามที่ประเทศมีวิกฤติหลังการรัฐประหาร เรายังไม่เห็นความจริงจังในการป้องปรามกลุ่มต่างๆ ที่เป็นต้นตอแห่งวิกฤติ จะเห็นได้ว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นต้นตอแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลาย ยังแสดงบทบาทที่ขัดขวางและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วงเวลากว่า 2 ปีที่การรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 เกิดขึ้นไปจนถึงต้นปี 2560 เป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอต่อการกลับคืนสู่ภาวะประชาธิปไตยปกติ และนี่เป็นเพียงหนทางเดียวที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประเทศพ้นวิกฤติและชีวิตของประชาชนกลับคืนสู่ความสงบสุข การปล่อยให้กระบวนการต่างๆ ยืดเยื้อยาวนานต่อไป หรือการไม่ทำให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยกลับคืนสู่ภาวะปกติที่นานาอารยประเทศยอมรับ มีแต่จะสร้างความเสียหาย และตีบตันให้แก่ประเทศ และที่สำคัญคณะผู้มีอำนาจที่เข้ามาบริหารประเทศหลังการรัฐประหาร อาจถูกมองว่าปรารถนาที่จะสืบทอดอำนาจต่อไป ซึ่งจะไม่เป็นผลดีใดๆ" นายภูมิธรรม กล่าว