วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อลังการ 500 ล้าน! เปิดกรุพระมหาเจดีย์ ส่องพิพิธภัณฑ์ เว่อร์วังฉบับวัดปากน้ำ (ชมคลิป)

เปิดความอลังการ 500 ล้าน! พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 4 สมัย ตื่นตาความหรูหรา 5 ชั้น 5 ความโดดเด่น ตระการตาแค่ไหน? สอดแทรกความเป็นไทยอย่างไร? อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทย...

หลายคนคงคุ้นหูกับชื่อ "วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ" ในฐานะที่เป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดธรรมกาย แต่จากกรณีปมปัญหารถโบราณหรู ทำให้ชื่อวัดติดหูคนมากขึ้น เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยคงอยากสัมผัสบรรยากาศรอบๆ วัด และที่สำคัญคือ “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” ภายในได้เนรมิตเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงของมีค่า และเก่าแก่ไว้มากมาย ที่กล่าวขานกันหนาหู ในความเว่อร์วังหรูหรา"วัดปากน้ำ"
หรือ "วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 88 ตารางวา สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2153 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่ไม่ปรากฏพระนามชัดเจน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2158 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พ.ศ.2199 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งยังเป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี จนถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) วัดปากน้ำทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่มีเจ้าอาวาสปกครองประจำพระอาราม คณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง พระสมุห์สด จนฺทสโร จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มาดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2459

ภายในวัดประกอบไปด้วยถาวรวัตถุที่น่าสนใจ เช่น พระประธานในอุโบสถ เป็นของเก่าคู่กับวัด โดยพระพุทธลักษณะเป็นศิลปะอยุธยา และหอไตร สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ

“พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สูง 80 เมตร กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร นำรูปแบบมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเก้าชั้น ผสมผสานรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และล้านนา

พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ ผู้ดูแลพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” ว่า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสังฆบูชา อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ รวมถึงเป็นอนุสรณ์สถาน เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเชิดชูศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป

จากนั้น พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ ได้พาทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ เดินภายในพระมหาเจดีย์ฯ ซึ่งถูกออกแบบเพิ่มฐานเป็น 9 ชั้น เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านในของส่วนฐานพระเจดีย์ 5 ชั้น โดยเริ่มจาก ชั้น 5 ห้องพุทธคุณารมณ์ ประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก มีชื่อเรียกว่า "พระรัตนเจดีย์ศรีมหามงคล" จำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต (ลายกระแสน้ำ) กว่า 800 ชิ้น 800 ชั้น สูงกว่า 8 เมตร น้ำหนักกว่า 18 ตัน ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

ส่วนองค์ประกอบสำคัญของพระเจดีย์แก้วองค์นี้ ได้แก่ พญานาค 80 ตน ซึ่งตรงกับจำนวนพระชนมายุของพระพุทธเจ้า เพื่อปกป้ององค์พระธาตุ นอกจากนั้นยังมีระเบียงให้ออกไปเดินชมทัศนียภาพรอบๆ วัดในมุมสูงด้วย

ลงมายัง ชั้น 4 ห้องธัมมคุณารมณ์ ประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ บูรพาจารย์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 1 ตัน สร้างถวายโดย พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555 รวมถึงพระมหาเถระ และพระเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

ถัดมา ชั้น 3 ห้องสังฆคุณารมณ์ ประดิษฐานพระพุทธรูป และถือเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ ของที่ระลึก รวมไปถึงเครื่องสักการะที่ได้รับถวายมาในโอกาสต่างๆ เช่น พระพุทธรูป รูปเหมือนบูรพาจารย์ พัดยศโบราณ รวมถึงประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งเขียนด้วยลายมือของท่าน

ชั้น 2 ห้องธรรมคุณารมณ์ สำหรับจัดงานพิธีประชุม และนั่งสมาธิ เป็นพื้นที่ว่างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับจัดประชุมสัมมนา และปฏิบัติธรรม และพิธีการอันสำคัญอื่นๆ เป็นต้นว่า พิธีมอบประกาศสำนักนายก เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

ห้องสุดท้าย ชั้น 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ถือเป็นห้องที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้มาชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมากทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธบารมีมงคล" (พระพุทธรูปหยกเขียว) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกจากประเทศอิตาลี

ทั้งนี้ ยังแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้โบราณจำนวนมาก อาทิ สมุดข่อย ภาพถ่าย เครื่องมือเกษตรกรรม เรือ รถม้า เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา รวมไปถึงรถยนต์โบราณ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส เบนซ์ ทะเบียน ขม 99 กรุงเทพมหานคร ที่ตกเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้

นอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงสิ่งที่มีความสำคัญกับทางวัดแล้ว ผู้เข้าชมยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยศึกษาผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านนำมาบริจาคให้กับทางวัด เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป เห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล นอกจากจะมีความหรูหราอลังการในการก่อสร้างแล้ว ยังสอดแทรกความรู้และความเป็นไทยเข้าไปด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน ทั้งนี้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ไม่มีวันหยุด

เปิดความอลังการ 500 ล้าน! พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 4 สมัย ตื่นตาความหรูหรา 5 ชั้น 5 ความโดดเด่น ตระการตาแค่ไหน? สอดแทรกความเป็นไทยอย่างไร? อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทย... 19 ก.พ. 2559 20:42 20 ก.พ. 2559 01:31 ไทยรัฐ