วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ยอมถอย แก้ปม 'สิทธิเสรีภาพ' ตามแบบ รธน. ปี 50

กรธ.ยอมแก้ไข ร่าง รธน. ปม "สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" ตามฉบับปี 50 แจงกรอบยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ม.7 เฉพาะคนในเท่านั้น

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวภายหลังผลการพิจารณาทบทวนเนื้อหารายมาตราว่า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ กรธ.จะเห็นด้วยในหลักการ และกำหนดในร่างรัฐธรรมนูญหลายส่วนแล้ว แต่เพื่อให้ ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการเกิดความสบายใจ กรธ. จะนำเอา เนื้อหาตาม มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่ครอบคลุมสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญให้เหมือนฉบับที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็นำเอาเนื้อหาจากรัฐธรรมนูญ 2550 ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมาบัญญัติไว้ด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดีตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ส่วนข้อเสนอต่อร่างแรกรัฐธรรมนูญของ ครม. ทั้ง 16 ข้อนั้น กรธ.ยังไม่ได้พิจารณา อำนาจจะพิจารณาปรับแก้ตามหรือไม่ขึ้นอยู่กับ กรธ. ยืนยันว่า ทุกความเห็นสำคัญเท่ากัน การพิจารณาขึ้นอยู่กับเหตุผลเป็นสำคัญ

นายอุดม กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับย้ายข้อความตามมาตรา 7 ที่ใส่ไว้ในมาตรา 207 ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ กลับมาอยู่ที่เดิมนั้น เนื่องจากมองว่า องค์กรอย่าง คณะรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. และองค์กรอิสระ ย่อมต้องมีอำนาจในการตีความข้อขัดแย้งภายในก่อน จึงส่งให้ศาลพิจารณา บุคคลหรือองค์กรอื่นไม่สามารถยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความตามมาตรา 7 ได้ หากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยขององค์กรนั้น ก็ให้ใช้ช่องทางตรวจสอบ ฐานกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น หากเห็นว่าเสียงข้างมากของรัฐสภาประพฤติมิชอบ ก็ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น การกำหนดเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ แต่เพื่อช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้นเซฟตัวเอง หากไม่แน่ใจ ก็ส่งให้ศาลตีความก่อน จะได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.

กรธ.ยอมแก้ไข ร่าง รธน. ปม "สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" ตามฉบับปี 50 แจงกรอบยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ม.7 เฉพาะคนในเท่านั้น 19 ก.พ. 2559 18:35 19 ก.พ. 2559 19:40 ไทยรัฐ