วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภากาชาด ชวนชาวพุทธทำบุญใหญ่ บริจาคโลหิตวันมาฆบูชา 20-22 ก.พ. นี้

สภากาชาดไทย ชวนชาวพุทธทำบุญใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตในวันมาฆบูชา ให้ชีวิตผู้ป่วย ถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่าง 20-22 ก.พ. 59 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ผู้บริจาคจะได้รับหนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน...

วันที่ 19 ก.พ. 59 นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก กิจกรรมของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ มักจะพร้อมใจกันทำบุญ และปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ให้ชีวิตผู้ป่วย ด้วยการบริจาคโลหิตตลอดสัปดาห์วันมาฆบูชา ในโครงการ "ถือศีล ทำบุญ บริจาคโลหิต วันมาฆบูชา" ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตให้ชีวิตแก่ผู้ป่วย อีกทั้ง เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเกิดการบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน ทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับ "หนังสือธรรมะ" เป็นธรรมทาน บริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101

สภากาชาดไทย ชวนชาวพุทธทำบุญใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตในวันมาฆบูชา ให้ชีวิตผู้ป่วย ถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่าง 20-22 ก.พ. 59 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ผู้บริจาคจะได้รับหนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน... 19 ก.พ. 2559 17:43 ไทยรัฐ