วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน. ย้ำนโยบายเร่งด่วนช่วย รบ. รณรงค์ประชามติ

พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. ย้ำนโยบายเร่งด่วนช่วยรัฐบาล รณรงค์ประชามติ ระบุไม่ชี้นำ เน้นสร้างการรับรู้ อย่าชักจูงไปทางใด ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.พ. 59 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.บรรพต พูลเพียร กล่าวถึงการทำงานเร่งด่วนของ กอ.รมน. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลว่า ในช่วงนี้ กอ.รมน. กำลังดำเนินการเสริมสร้างการรับรู้ของ ร่าง รธน. เพื่อนำไปสู่การลงประชามติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรับฟังความความคิดเห็น

ทั้งนี้ กอ.รมน. ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งไม่ได้ไปชี้นำประชาชนให้มีความคิดเห็นตามที่ต้องการ หากแต่ช่วยทำความเข้าใจและเผยแพร่ร่าง รธน. ซึ่งการทำงานของ กอ.รมน. เป็นไปตามคำแนะนำของ กกต.

เมื่อถามว่า การเสริมสร้างความเข้าใจจะซ้ำซ้อนกับโครงการ รด.จิตอาสาหรือไม่ พล.ต.บรรพต กล่าวว่า ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยราชการที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและช่วยเผยแพร่ร่าง รธน. ซึ่ง กรธ. ถือเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำ 5 สาย โดยหน่วยงานอื่นก็ได้ส่งความคิดเห็นและข้อแนะนำการปรับปรุงของร่าง รธน. ฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะแก้ไขได้อีก

เมื่อถามว่า กอ.รมน. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงต่อประชาชนหรือไม่ พล.ต.บรรพต กล่าวว่า กอ.รมน. มีเครือข่ายในการทำงานสามารถสร้างความรับรู้ให้ประชาชนได้ โดยทุกเครือข่ายของ กอ.รมน. จะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงประชามติ

ต่อข้อถาม กอ.รมน. กังวลต่อปัจจัยทางการเมืองที่จะมาแทรกแซงหรือไม่ พล.ต.บรรพต กล่าวว่า เรื่องการทำความเข้าใจ ร่าง รธน. เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากให้เป็นไปตามแนวทางที่ศึกษาทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ ซึ่งไม่อยากให้มีการโน้มน้าวไปทางใดทางหนึ่ง อีกทั้ง กอ.รมน. ไม่ได้มีหน้าที่ในการสำรวจความคิดเห็น หรือประเมินทัศนคติทางการเมืองใดๆ.

พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. ย้ำนโยบายเร่งด่วนช่วยรัฐบาล รณรงค์ประชามติ ระบุไม่ชี้นำ เน้นสร้างการรับรู้ อย่าชักจูงไปทางใด ... 19 ก.พ. 2559 17:41 ไทยรัฐ