วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอยซ์ทีวีปรับกลยุทธ์ สู้ธุรกิจดิจิตอล เลิกจ้างพนักงาน57อัตรา

บริษัทวอยซ์ทีวี ผู้ดำเนินการทีวีดิจิตอล ช่อง 21 ทำหนังสือแจ้งสื่อมวลชน ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร เพื่อความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยปรับลดพนักงาน 57 อัตรา พร้อมชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงาน  ...

วันที่ 19 ก.พ.59 นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ลงนามในประกาศเรื่อง การปรับกลยุทธ์การบริหารและโครงสร้างองค์กร ปี 2559 ซึ่งมีการปรับลดพนักงานจำนวน 57 อัตรา เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมต่อการทำงานในภาวะการแข่งขันอย่างสูงมากในธุรกิจทีวีดิจิตอล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับพนักงานทั้งหมดให้เข้าใจเป้าหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลและชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานทุกประการ ขณะเดียวกัน ยังมีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรปี 59 อีกกว่า 300 คน มุ่งสู่การเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคง

สำหรับนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรนั้น ก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตสื่อยุคใหม่ภายใต้แนวคิด "Cross Platform Content Provider" ทีวีสื่อสารครบทุกช่องทาง ที่ต้องการผลิตเนื้อหารายการทีวีคุณภาพสูงและส่งตรงถึงผู้รับสื่อยุคใหม่ครบทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นอนาคตของการสื่อสารนั่นเอง


บริษัทวอยซ์ทีวี ผู้ดำเนินการทีวีดิจิตอล ช่อง 21 ทำหนังสือแจ้งสื่อมวลชน ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร เพื่อความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยปรับลดพนักงาน 57 อัตรา ... 19 ก.พ. 2559 16:56 ไทยรัฐ