วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ไทย-เมียวดี ร่วมซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน

สหกรณ์ไทย จับมือ เมียวดี เปิดจุดอนุญาต ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้ปัญหาขาดแคลน ทั้งยังช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย แก้ปัญหาเรื่องราคาที่สูงขึ้น ลดต้นทุนวัตถุดิบ...

วันที่ 19 ก.พ.59 มีรายงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด พร้อมด้วย สหกรณ์นิคมแม่ระมาด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด เชื่อมโยงธุรกิจค้าชายแดนร่วมกับสหกรณ์ในเขตจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา เปิดจุดอนุญาตการนำเข้าข้าวโพด เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ไข่ ซึ่งต้องใช้ปีละ 600,000 ตันต่อปี ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ถึง 31 ส.ค.2559

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ในช่วงนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยหมดฤดูการผลิต ดังนั้นการรับซื้อข้าวโพดจากพม่า จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างแน่อน ซึ่งการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกลอต ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin Form D) ว่ามาจากฝั่งพม่า ควบคู่กับหนังสือรับรองมาตรฐานสากลว่าสินค้าที่นำเข้าปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC) เพื่อใช้ในการส่งออก และเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากไข่ แมลงศัตรูพืชแอบแฝง เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จะสุ่มตรวจอีกรอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของกรมศุลกากร ระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ พ.ร.บ.พันธุ์พืช อาหารสัตว์ และความมั่นคง ตามที่กำหนดไว้

"การรวบรวมจะให้สหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีสถานที่จัดเก็บข้าวโพดได้มาตรฐาน เป็นผู้รวบรวม แล้วส่งต่อให้สหกรณ์ในเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเอาไปผลิตอาหารสัตว์ การรับซื้อวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาที่สูงขึ้น และช่วยให้เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุนด้านวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี เกษตรกรได้นำข้าวโพดเอาไปทำอาหารสัตว์ในราคายุติธรรม ถูกกว่าที่ซื้อจากเอกชนแน่นอน"

ส่วนสหกรณ์บางแห่งมีพื้นที่เก็บไม่ได้มาตรฐาน จะใช้งบปี 2560 นำไปสนับสนุนปรับปรุงสถานที่จัดเก็บผลผลิต และอุปกรณ์การตลาดที่ยังขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับซื้อข้าวโพดปี 58 ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-15 ก.พ. มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,000 ตัน จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,900 ตัน เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 ซึ่งนำเข้าได้เพียง 1,600 ตัน แม้การนำเข้ามีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ สาเหตุเพราะระบบการบริหารจัดการเอกสารชายแดนฝั่งพม่าด้าน อ.พบพระ มีความล่าช้า.

สหกรณ์ไทย จับมือ เมียวดี เปิดจุดอนุญาต ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้ปัญหาขาดแคลน ทั้งยังช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย แก้ปัญหาเรื่องราคาที่สูงขึ้น ลดต้นทุนวัตถุดิบ... 19 ก.พ. 2559 15:32 ไทยรัฐ