วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.แจงตั้งกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่เกี่ยวปรองดอง

"ยงยุทธ" แจง กก.ยุทธศาสตร์ชาติไม่เกี่ยวปรองดอง เป็นการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี ชี้ ตั้งเป็นหน่วยงานรัฐ กันการเมืองแทรกแซง...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า หลังจาก สปท.เห็นชอบกับรายงานของ กมธ.และร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ... แล้ว กมธ.ได้มีการปรับปรุงรายงานและร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนำความเห็นและข้อเสนอของสมาชิกไปประกอบการพิจารณา โดยที่ประชุมยังคงหลักการยึดประโยชน์ของชาติระยะยาว 20 ปี และร่าง พ.ร.บ.ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ เช่น แก้ไขข้อความว่า "ไม่ปฏิบัติตาม" เป็น "ปฏิบัติไม่สอดคล้อง" และมีการตัดมาตรา 10 วรรคสองออก ที่ระบุว่า "ยุทธศาสตร์มีผลผูกพันรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทุกสมัย แม้จะมิใช่รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ" และปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรองดอง แต่พูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศและสถานะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่องค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจ เพราะไม่ต้องการให้องค์กรนี้ถูกครอบงำโดยการเมือง หลังจากนี้ จะนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อประธาน สปท.ในวันที่ 23 ก.พ. เพื่อพิจารณาและส่งร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไปยัง ครม.เพื่อดำเนินการต่อไป.

"ยงยุทธ" แจง กก.ยุทธศาสตร์ชาติไม่เกี่ยวปรองดอง เป็นการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี ชี้ ตั้งเป็นหน่วยงานรัฐ กันการเมืองแทรกแซง... 19 ก.พ. 2559 14:38 ไทยรัฐ