วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

สปท.แจงตั้งกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่เกี่ยวปรองดอง

"ยงยุทธ" แจง กก.ยุทธศาสตร์ชาติไม่เกี่ยวปรองดอง เป็นการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี ชี้ ตั้งเป็นหน่วยงานรัฐ กันการเมืองแทรกแซง...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า หลังจาก สปท.เห็นชอบกับรายงานของ กมธ.และร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ... แล้ว กมธ.ได้มีการปรับปรุงรายงานและร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนำความเห็นและข้อเสนอของสมาชิกไปประกอบการพิจารณา โดยที่ประชุมยังคงหลักการยึดประโยชน์ของชาติระยะยาว 20 ปี และร่าง พ.ร.บ.ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ เช่น แก้ไขข้อความว่า "ไม่ปฏิบัติตาม" เป็น "ปฏิบัติไม่สอดคล้อง" และมีการตัดมาตรา 10 วรรคสองออก ที่ระบุว่า "ยุทธศาสตร์มีผลผูกพันรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทุกสมัย แม้จะมิใช่รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ" และปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรองดอง แต่พูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศและสถานะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่องค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจ เพราะไม่ต้องการให้องค์กรนี้ถูกครอบงำโดยการเมือง หลังจากนี้ จะนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อประธาน สปท.ในวันที่ 23 ก.พ. เพื่อพิจารณาและส่งร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไปยัง ครม.เพื่อดำเนินการต่อไป.