วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนเอสเอ็มอี กทม. จับคู่เอสเอ็มอีเขต ศก.พิเศษ ขยายตลาด

กสอ. หนุนผู้ประกอบการ 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จับคู่เอสเอ็มอีจากส่วนกลาง เชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน...

นายวศิน มหัตนิรันดร์กุล นายกสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ถือเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่จะใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุน และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอี มีหน่วยงานในพื้นที่ถูกกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส โดยสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการได้รับหมอบหมายให้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากส่วนกลางจำนวน 30 กิจการ เพื่อนำไปสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับธุรกิจเอสเอ็มอีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเริ่มนำร่องที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เป็นแห่งแรก

นายวศิน กล่าวต่อว่า สำหรับการจับคู่เชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันนั้นคาดว่า จะเกิดความร่วมมือไม่ต่ำกว่า 20 กิจการ ขณะเดียวกันสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการได้เก็บข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนติดต่อกัน ทั้งในส่วนของรายชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ความต้องการของตลาดและสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนธุรกิจ เพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการได้รับมอบหมายให้ทำโครงการนี้ต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว มีเอสเอ็มอีที่อยู่ในเครือข่ายประมาณ 400 ราย กระจายอยู่ใน 16 กลุ่มธุรกิจ มีการเติบโตของปริมาณเครือข่ายประมาณ 15% ต่อปี แต่ปีนี้คาดว่าจะมีการขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 30% เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างเอสเอ็มอีไทย
กับเอสเอ็มอีเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยมีตลาดที่กว้างมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 2 ปี จะเริ่มเห็นเอสเอ็มอีไทย มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจกับเอสเอ็มอีเพื่อนบ้านมากขึ้น ส่วนธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มบริการ เป็นต้น.

กสอ. หนุนผู้ประกอบการ 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จับคู่เอสเอ็มอีจากส่วนกลาง เชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน... 19 ก.พ. 2559 12:44 ไทยรัฐ