วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ติวเข้มกำลังพล ทบ. รับรู้ร่าง รธน. แจงที่มา นายกฯ-สว.

"มีชัย" ติวเข้มกำลังพล ทบ. แจงยิบสาระร่าง รธน.คลายปมที่มา นายก-ส.ว. พร้อมฝากกำลังพลต้องเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าไปฟังข่าวลือ ลั่น ร่าง รธน.ไม่มีใบสั่ง...

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) นายมีชัย
ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นประธานชี้แจงความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยนายมีชัย กล่าวชี้แจงตอนหนึ่งว่า ยืนยันการดำเนินงานของ กรธ.เป็นอิสระไม่มีใบสั่งจากใคร และอยู่ภายใต้กรอบตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 รวมถึงจะต้องหาแนวทางในการสร้างความปรองดองด้วย ทำให้เป็นที่มาของชื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ส่วนที่มาของวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น ยืนยันว่า ส.ว.จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะต้องการให้ประชาชนที่มีความสนใจทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ขณะเดียวกันที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้นพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ส่วนเหตุผลที่ กรธ.ไม่กำหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็น ส.ส. เนื่องจากวันที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนรับทราบยังไม่มี ส.ส.

นายมีชัย กล่าวต่อว่า สำหรับกระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจำนวนมากนั้น ก็เพราะกลไกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เข้มงวดพอ ดังนั้น กรธ.จึงสร้างกลไก ของกกต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้กกต. มีสิทธิ์ระงับผู้ที่คาดว่าจะทุจริตการเลือกตั้งชั่วคราว จากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการของศาล แต่หากพบว่า ทุจริตเลือกตั้งจริงก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งตลอด
ชีวิต ทั้งนี้ เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

นายมีชัย ยังกล่าวถึงกรณีบทบัญญัติของ รธน.ว่า ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผ่นดินที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนในการตั้งงบประมาณ และห้ามแปรญัตติเพิ่มว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่ และทาง กรธ.ไม่ได้มีการแก้ไขในบทบัญญัตินี้ เพียงแต่ได้เติมเรื่องบทลงโทษไว้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเขียนบทลงโทษเพื่อป้องกันการทุจริต โดยวางมาตรการสำคัญ หากพบว่าคณะรัฐมนตรีทุจริตจะต้องออกจากตำแหน่งทันที และให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน
ส่วนประเด็นการปรองดองนั้น กรธ.ได้วางกลไกทั้งหมดเพื่อให้เกิดการปรองดองเป็นระยะ ไม่ให้เกิดทางตัน แต่กรอบที่นายกฯ ได้มอบมาให้ กรธ.นั้น ส่วนตัวได้สารภาพแล้วว่ายังคิดไม่ออก แต่จะกำหนดกลไกไว้ในร่าง รธน. ขณะที่การปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตนมองว่าหากไม่ปฏิรูป 2 เรื่องดังกล่าว แม้รัฐธรรมนูญจะออกมาดียังไงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

"สำหรับการชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถนำความรู้นั้นไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับกำลังพลประชาชนในพื้นที่ ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง" ประธาน กรธ. กล่าว

นายมีชัย ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมา ว่า วันนี้ ได้มาเล่าพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพบกว่าร่าง รธน.ฉบับนี้ เป็นอย่างไร และทาง กรธ.คิดอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้อง
เพราะถ้าไปอ่านตัวร่าง รธน.กำลังพลอาจมีความสับสน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการแบ่งสายไปอบรมที่ใด เพราะยังอยู่ในช่วงปรับเนื้อหาร่าง รธน.อยู่ หากมีหน่วยงานใดเชิญทาง กรธ.ไปให้ความรู้ทางเราก็ยินดีไปทุกที่ สำหรับข้อเสนอแนะจากแม่น้ำ 5 สายนั้น
ขณะนี้ จะจัดลำดับข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ก็จะนำมาพิจารณาและนำเอาไปปรับปรุงในร่าง รธน. ทั้งตนชี้แจงว่า กรธ.ได้พิจารณาทุกข้อเสนอแนะทั้งหมด ส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายการเมืองนั้น ตนก็ได้ชี้แจงกับกำลังพลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่มานายกรัฐมนตรี ที่มา ส.ว. ซึ่งตนก็จะชี้แจงเหมือนกันทุกที่ ส่วนหน่วยงานบางแห่งก็ชี้แจงในหมวดอื่น สุดแล้วแต่ว่ากลุ่มคนฟังจะติดใจประเด็นอะไร ทางกรธ.จะชี้แจงในประเด็นนั้น อย่างไรก็ตาม กองทัพบกไม่ได้ติดใจในเนื้อร่าง รธน.ในหมวดใด

เมื่อถามว่า กำลังพลได้สอบถามประเด็นอะไร นายมีชัย กล่าวว่า มีกำลังพลมาสอบถามข่าวลือต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย เพราะได้ยินมาเป็นอย่างนี้ เป็นเพราะอะไร ตนก็อธิบายให้กำลังพลเข้าใจถึงความเป็นจริง

ถามต่อว่า ในฐานะที่ทหารเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนถึงร่าง รธน.ได้ฝากแนวทางเกี่ยวกับการลงประชามติอย่างไร นายมีชัย กล่าวว่า ตนก็ฝากไว้ว่าจะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่าไปฟังอะไรที่ผิดๆ ถ้าสงสัยก็ให้มาถามได้
อย่าไปลือกัน เพราะทุกอย่างมีคำตอบสามารถอธิบายได้ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้กองทัพบกได้เชิญ กรธ.เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจให้กับกำลังพล เพื่อลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน โดยสิ่งสำคัญอยากให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงประชามติให้เป็นจำนวนมาก เพื่อจะได้เป็นเสียงของประชาชน และจากนี้ จะมีการเชิญ กรธ.ไปอบรมหน่วยทหารใดก็ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ซึ่งไม่เน้นกำลังพลอย่างเดียว แต่จะไปให้ความรู้กับครูนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ที่ทำหน้าที่ รด.จิตอาสา เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุด
ทั้งนี้ หากมีโอกาสต่อไปทางกองทัพบกอาจจะเชิญนายมีชัย ไปชี้แจงสาระสำคัญร่าง รธน.ตามกองทัพภาคต่างๆ อย่างไรก็ตาม พล.อ.ธีรชัย ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนในการสร้างการรับรู้กับประชาชน ซึ่งกำลังพลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก่อน ซึ่งในวันนี้ กรมกำลังพลทหารบกนำผู้เข้ารับฟัง 2 กลุ่มทั้งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 500 นาย และ นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน 500 นาย.

"มีชัย" ติวเข้มกำลังพล ทบ. แจงยิบสาระร่าง รธน.คลายปมที่มา นายก-ส.ว. พร้อมฝากกำลังพลต้องเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าไปฟังข่าวลือ ลั่น ร่าง รธน.ไม่มีใบสั่ง... 19 ก.พ. 2559 12:23 ไทยรัฐ