วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีชัย บุกกองทัพบก แจงร่างรธน.ฉบับปราบโกง ยันเป็นอิสระ ไร้ใบสั่ง

"มีชัย" บุกกองทัพบก เข้าแจงร่างรัฐธรรมนูญ จ่อหาแนวทางปรองดอง ยันเป็นอิสระ ไม่มีใบสั่งใคร ย้ำสร้างกลไก กกต.ระงับทุจริตเลือกตั้งชั่วคราว เพิ่มบทลงโทษ ครม.โกง ให้ออกจากตำแหน่งทันที...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชี้แจงความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอิสระ ไม่มีใบสั่งจากใคร และอยู่ภายใต้กรอบตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 รวมถึงจะต้องหาแนวทางในการสร้างความปรองดองด้วย ทำให้เป็นที่มาของชื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ว่า ฉบับปราบโกง

ส่วนที่มาของวุฒิสภา ยืนยันว่าวุฒิสภาจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง และมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะต้องการให้ประชาชนที่มีความสนใจทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ขณะที่มานายกรัฐมนตรีนั้นพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ส่วนเหตุผลที่ กรธ.ไม่กำหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็น ส.ส. เนื่องจากวันที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนรับทราบ ยังไม่มี ส.ส.

ทั้งนี้ กระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นจำนวนมาก และกลไกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ไม่เข้มงวดพอ ดังนั้น กรธ.จึงสร้างกลไก ของ กกต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ กกต. มีสิทธิระงับผู้ที่คาดว่าจะทุจริตการเลือกตั้งชั่วคราว จากนั้นเข้าสู่กระบวนการของศาล แต่หากพบว่าทุจริตเลือกตั้งจริงก็จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องเข้าใจผิดกรณีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผ่นดิน ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนในการตั้งงบประมาณ และห้ามแปรญัตติเพิ่ม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่ กรธ. ไม่ได้มีการแก้ไขในบทบัญญัตินี้ เพียงแต่ได้เติมเรื่องบทลงโทษไว้ ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเขียนบทลงโทษไว้ เพื่อป้องกันการทุจริต ขณะเดียวกันยังได้วางมาตรการสำคัญหากพบว่าคณะรัฐมนตรีทุจริต จะต้องออกจากตำแหน่งทันที และให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน

ขณะที่การปรองดองนั้น กรธ.ได้วางกลไกทั้งหมดเพื่อให้เกิดการปรองดองเป็นระยะ ไม่ให้เกิดทางตัน แต่กรอบที่นายกรัฐมนตรีได้มอบมาให้ กรธ.นั้น ส่วนตัวได้ไปสารภาพมาแล้วว่ายังคิดไม่ออก แต่จะกำหนดกลไกไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่การปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มองว่า หากไม่ปฏิรูป 2 เรื่อง ดังกล่าว แม้รัฐธรรมนูญจะออกมาดียังไงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

สำหรับการชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถนำความรู้นั้นไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับกำลังพล ประชาชนในพื้นที่ ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

"มีชัย" บุกกองทัพบก เข้าแจงร่างรัฐธรรมนูญ จ่อหาแนวทางปรองดอง ยันเป็นอิสระ ไม่มีใบสั่งใคร ย้ำสร้างกลไก กกต.ระงับทุจริตเลือกตั้งชั่วคราว เพิ่มบทลงโทษ ครม.โกง ให้ออกจากตำแหน่งทันที... 19 ก.พ. 2559 10:34 ไทยรัฐ