วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้ง ชาวสวนมะนาวอ่างทอง ขุดบ่อบาดาลก่อนเจ๊งหนัก-น้ำปิงปากน้ำโพแห้งขอด

ภัยแล้งกระทบเป็นวงกว้าง ชาวสวนมะนาวในอ่างทอง ยอมควักตังค์เจาะบ่อบาดาล สูบน้ำมาใช้ ก่อนต้นแห้งตาย ไม่ต่างจากเกษตรกรเมืองปากน้ำโพ เลิกทำนา หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำไกลกว่า 2 กิโล ส่วน อ.บรรพตพิสัย หลายครัวเรือนกำลังขาดแคลนน้ำประปา ทาง อบต. ต้องขุดร่องน้ำปิงให้ลึกไปผลิตประปา...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของไทย ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ทำเกษตร เช่นเดียวกับชาวสวนมะนาวใน จ.อ่างทอง ซึ่งขณะนี้น้ำในคลองชลประทานแห้งขอดคลอง ส่งผลให้ต้นมะนาวที่ปลูกไว้ใบเหลือง ลำต้นเหี่ยวเฉา ผลมะนาวสุกเหลืองก่อนเวลาทั้งที่ยังโตไม่เต็มที่ ผลมะนาวหล่นจากต้นเสียหายเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวสวนมะนาวหาทางออกลงทุนขุดบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นมะนาวที่เหี่ยวเฉา ไม่ให้ยืนต้นตาย

ด้าน นายบังอร พรแก้ว อายุ 63 ปี เกษตรกรปลูกมะนาว ในตำบลศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง บอกว่า ปลูกมะนาวจำนวน 100 ต้น มานาน 2 ปี โดยในช่วงนี้มะนาวเริ่มออกผลผลิต หวังนำไปขายส่งตลาดสร้างรายได้ แต่ต้องประสบปัญหาเจอภัยแล้ง ขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นมะนาว ทำให้ผลผลิตเสียหาย ผลมะนาวหลุดจากขั้วตกหล่นจากต้นก่อนการเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ส่วนใบเหลืองร่วงหล่น และต้นมะนาวเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำ จึงจำเป็นต้องจ้างช่างมาขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นมะนาว โดยลงทุนไปร่วมสามหมื่นบาท ในการขุดเจาะบ่อบาดาล ดีกว่าปล่อยให้มะนาวที่ลงทุนปลูกมา 2 ปี ต้องยืนต้นตาย และเมื่อมีน้ำบาดาลมาหล่อเลี้ยงก็ยังมีความหวังในการเก็บเกี่ยวผลผลิต นำไปขายตลาดเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป


เกษตกรเมืองปากน้ำโพ เลิกทำนา มาปลูกข้าวโพดแทน

ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ เผชิญภัยแล้งไม่แตกต่างกัน โดยเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำระยะทางไกลกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนา หลังในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำในคลองสาธารณะไม่เพียงพอ

นายสมจิตร ว่องวิการ เกษตรกรในพื้นที่บอกว่า พื้นที่แห่งนี้อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำวัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่เหลือก้นอ่างลงคลองสาธารณะมายังในพื้นที่ พร้อมเปลี่ยนจากที่เคยทำนาจำนวน 36 ไร่ มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 ไร่ แทน เพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำน้อย ต้นทุนน้อยกว่าทำนา และเพื่อให้เพียงพอกับน้ำที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 20-30 วัน จะสามารถสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้ โดยขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้เลิกทำการเกษตรเกือบทุกชนิดกันแล้ว เนื่องจากไม่กล้าเสี่ยงกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

หาทางออกรับมือแล้ง ขุดร่องแม่น้ำปิง ทำประปาหมู่บ้าน

ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ร่วมกับกรมเจ้าท่าจังหวัดนครสวรรค์ นำรถแบ็กโฮ จำนวน 2 คัน ทำการขุดร่องแม่น้ำปิง ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อทำการส่งน้ำเข้าไปยังโรงผลิตประปาในหมู่บ้าน หลังแม่น้ำปิงในพื้นที่แห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำการประปาให้กับชาวบ้านได้ เนื่องจากในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 รวมกว่า 1,500 ครัวเรือน เริ่มได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยมีการขุดร่องแม่น้ำปิงให้ลึก 3 เมตร กว้าง 30 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำไปผลิตทำการประปา คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชาวบ้านในพื้นที่จะสามารถใช้น้ำประปาได้ครบทุกครัวเรือน.

ภัยแล้งกระทบเป็นวงกว้าง ชาวสวนมะนาวในอ่างทอง ยอมควักตังค์เจาะบ่อบาดาล สูบน้ำมาใช้ ก่อนต้นแห้งตาย ไม่ต่างจากเกษตรกรเมืองปากน้ำโพ เลิกทำนา หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำไกลกว่า 2 กิโล... 19 ก.พ. 2559 09:51 ไทยรัฐ