วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระหึ่มอุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์ นำร่องเขตเศรษฐกิจสระแก้ว

กรมธนารักษ์จับมือ กนอ.ผุดนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เน้นอุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ตั้งแต่เวียดนาม กัมพูชา ไทย และเมียนมา กนอ.มั่นใจเปิดให้บริการปี 2561 คุยลั่นเอกชนแห่จองพื้นที่แล้ว

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ลงนามกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ กนอ.เช่าที่ราชพัสดุ 650 ไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นเวลา 50 ปี คิดค่าเช่าตลอดสัญญา 32,000 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีส่วนลดพิเศษให้แก่ กนอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐในอัตรา 30% หรือจ่ายจริง 70%ของราคาเช่าที่ทำสัญญา

“การลงนามกับ กนอ.ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการแรกที่กรมสามารถรวมรวบโฉนดจากที่ราชพัสดุที่กระจายอยู่หลายแปลงให้มาเป็นโฉนดเพียงใบเดียว ทำให้นำที่ดินดังกล่าวมาให้ กนอ.เช่าได้สำเร็จ ส่วนที่ดินแปลงอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมโฉนดให้เป็นแปลงเดียวกัน ซึ่งในจำนวนนี้ จะทั้งเปิดให้เอกชนและให้ กนอ.เช่า”

สำหรับเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลมีทั้งหมด 6 เขต ประกอบด้วย 1.สระแก้ว 2.ตาก 3.มุกดาหาร 4.ตราด 5.หนองคาย 6.สงขลา โดยในจำนวนนี้ กรมธนารักษ์จะเปิดให้ กนอ.เช่าทั้ง หมด 3 แปลงประกอบด้วย จ.สระแก้ว จ.ตาก และ จ.สงขลา และเปิดให้เอกชนเช่า 4-5 แปลงที่ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.ตราด และ จ.หนองคาย โดยได้กำหนดค่าเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว เช่น จ.สระแก้ว 32,000 บาทต่อไร่ต่อปี จ.ตราด 36,000 บาทต่อไร่ต่อปี จ.มุกดาหาร 24,000 บาทต่อไร่ต่อปี และ จ.สงขลา 40,000 บาทต่อไร่ต่อปี เป็นต้น

นายจักรกฤศฎิ์ กล่าวว่า หลังจากที่กรมธนารักษ์ลงนามกับ กนอ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป กนอ.ก็จะเข้าไปจัดสรรที่ดินเพื่อทำประโยชน์ต่อไป โดยจะต้องลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนน ระบบไฟฟ้า น้ำประปาและทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสระแก้วเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่า กนอ.จะใช้เวลาในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวและพร้อมเปิดให้เอกชนเช่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ส่วนที่ราชพัสดุอีก 5 จังหวัดที่เหลือจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการรวบรวมโฉนดเพราะพื้นที่บางแปลงมีการบุกรุกจากประชาชน จึงเปิดให้มีการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติ เช่น จ.สงขลา 1,096 ไร่ มีประชาชนอาศัยอยู่บางส่วนซึ่งในตอนแรกกรมธนารักษ์คาดว่าที่ดินแปลงนี้ จะสามารถเปิดตัวได้เป็นโครงการแรกแต่หลังจากเจรจากับประชาชนแล้ว ยังไม่มีข้อยุติจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไป ส่วนที่ จ.ตากน่าจะมีความชัดเจนในเดือน เม.ย.นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ กนอ.ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และความเหมาะสมเชิงลึก การออกแบบ การจัดแผนแม่บทการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.หรือ เม.ย.ปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างนิคมฯ ได้ภายในปีงบประมาณ 2560 และพร้อมเปิดดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561

โดยพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วที่เปิดเป็นนิคมฯมีความเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางใต้จากประเทศเวียดนาม กัมพูชา ไทย มุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบังและขึ้นไปทวายประเทศเมียนมาออกสู่มหาสมุทรอินเดีย โดยจะเน้นทางด้านอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การค้าและการลงทุนข้ามแดนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยคาดว่าจากพื้นที่ทั้งหมด 650 ไร่ เมื่อหักการลงทุนทางด้านระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว จะเหลือพื้นที่เปิดให้เช่าประมาณ 60-65% โดยจะเปิดให้เช่าราคา 120,000-150,000 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งขณะนี้มีเอกชนติดต่อขอใช้พื้นที่นิคมแล้ว 5-6 ราย

“เอกชนที่สนใจมีทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ แสดงความสนใจเข้าลงทุน เช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และเครือเอสซีจี ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก่อสร้าง รวมทั้งมีบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า คลังกระจายสินค้า อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม โดยสามารถแบ่งพื้นที่เช่าได้ 60 แปลง คาดว่าจะมีเอกชนเช่า 50 ราย เชื่อว่าจะมีเงินลงทุน 5,000 ล้านบาท และทำให้ กนอ.มีรายได้ 4,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน ในพื้นที่ 4,000 คน”

สำหรับอัตราค่าเช่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งจะมีการเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กนอ.พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้ เบื้องต้นคาดว่าค่าเช่าจะอยู่ในอัตราไร่ละ 160,000 บาทต่อไร่ต่อปี ขณะที่ กนอ.มีต้นทุนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ กนอ.เฉลี่ยไร่ละ 1.2-1.5 ล้านบาท หลังจากนี้ กนอ.ก็จะมีการลงนามร่วมกับกรมธนารักษ์ในการเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 1,196 ไร่ จังหวัดตาก พื้นที่ 836 ไร่.

กรมธนารักษ์จับมือ กนอ.ผุดนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เน้นอุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ตั้งแต่เวียดนาม กัมพูชา ไทย และเมียนมา ... 19 ก.พ. 2559 03:21 ไทยรัฐ