วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งตั้ง "สมมาตร์"

เหตุขาดคุณสมบัติ-ย้อนหลังปี 55 “พินิจศักดิ์” อ้าง ก.ม.ยันไม่กระทบงาน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครอง กลางมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการสรรหา ผอ.องค์การค้าฯ และคำสั่งแต่งตั้งนายสมมาตร์ มีศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การค้าฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2555 โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้ง เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายสมมาตร์ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหา ตนจึงได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายของ สกสค. ไปศึกษารายละเอียดคำสั่งศาลปกครอง ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วเห็นได้ชัดว่ากระบวนการทำงาน และกระบวนการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯมีข้อบกพร่อง ดังนั้นหลังการวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ชัดเจน หากพบว่าเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องดำเนินการต่อไป แต่มติครั้งล่าสุดของบอร์ด สกสค.ที่ให้เลิกจ้างนายสมมาตร์ถือว่าสิ้นสุดแล้ว

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เบื้องต้นคงต้องยึดตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง มาตรา 19 ระบุว่า ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งเช่นนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ ไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งครอบคลุมกรณีคำสั่ง ศาลปกครองดังกล่าว ดังนั้น อาจไม่จำเป็นต้อง ดำเนินการอะไร แต่คดีความที่ยังมีอยู่ระหว่าง สกสค. และนายสมมาตร์ก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คงต้อง ขอดูรายละเอียดก่อน แต่หากมีส่วนใดที่กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการก็จะว่าไปตามกฎหมาย.

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 19 ก.พ. 2559 01:21 ไทยรัฐ