วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ยกร่างมาตรการความปลอดภัย

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอจากทุกหน่วยงาน โดยหลักการมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ระบบการรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ การดูแลเอกสาร รวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ อาทิ คนเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ซึ่งมีข้อเสนอด้วยว่าต่อไปอาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพและอบรมให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาล คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถเสนอร่างประกาศดังกล่าวให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาลงนามต่อไป โดยจะมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ทั้ง 5 องค์กรหลัก รวมถึงหน่วยงานระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาด้วย

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่หลายเรื่องอาจยังไม่เข้มข้น ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการต้องการให้เอาจริงเอาจังเรื่องการรักษาความปลอดภัย อาทิ การเข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องคล้องป้ายเพื่อให้รู้ต้นสังกัด นอกจากนี้ จะมีการกำหนดพื้นที่หวงห้าม เพื่อ ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ กรณีเกิดเพลิงไหม้ จะต้องรายงานที่ใครเป็นลำดับแรก รวมไปถึงเรื่องงานเอกสารทางราชการ โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นเรื่องลับ ลับมาก ลับเฉพาะ จะต้องกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง.

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษก ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 19 ก.พ. 2559 01:18 19 ก.พ. 2559 01:18 ไทยรัฐ