บริการข่าวไทยรัฐ

เสมา 1 ปลื้ม “มหิดลวิทยานุสรณ์”-จ่อขยาย ม. พี่เลี้ยง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าเป็นการมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ตนได้ฝากผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เรื่องการผลิตคนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือ การผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลน ดังนั้น โรงเรียนก็ควรต่อยอดการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เพราะเด็กเหล่านี้มีพื้นฐานความสามารถที่เก่งอยู่แล้ว ทั้งนี้ จากการรับฟังรายงานพบว่านักเรียนมีผลงานเป็นจำนวนมากและมีกว่า 50 ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ซึ่งตนถือว่าเด็กอายุขนาดนี้มีผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากและคนเหล่านี้ถือเป็นความหวังของประเทศชาติ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นอกจากความเก่งของโรงเรียนแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดังนั้น ตนจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลโดยให้นำมหาวิทยาลัยมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 ตนจะเน้นเรื่องของการพัฒนาครูและการนำสะเต็มศึกษามาใช้ โดยเฉพาะการขยายผลรูปแบบสะเต็มศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปใช้ เพื่อให้การดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม.