วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำไม่ไหลดึกวันเสาร์และอาทิตย์ นิคมฯลาดกระบัง, ถนนฉลองกรุง

ประชาสัมพันธ์การประปานครหลวง แจ้งว่า เนื่องด้วยการประปานครหลวงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไอเพลส ถนนฉลองกรุง จำนวน 2 คืน ได้แก่ คืนวันเสาร์ที่ 20 และคืนวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เฉพาะเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และสูบจ่ายน้ำเป็นปกติในช่วงเวลากลางวัน

โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 2.ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่คลองลำกอไผ่ถึงแยกตัดถนนเจ้าคุณทหาร หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลผ่านแอพพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android.

ประชาสัมพันธ์การประปานครหลวง แจ้งว่า เนื่องด้วยการประปานครหลวงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไอเพลส ถนนฉลองกรุง 19 ก.พ. 2559 00:55 ไทยรัฐ