วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อาคม' สั่งตรวจซ้ำปัญหานกแอร์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 ก.พ.2559 สายการบินนกแอร์ได้ส่งรายงานการยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 14 ก.พ.มาให้แล้ว ดังนั้น ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะต้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด โดยใช้เวลาตรวจคำชี้แจงจากนกแอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ก.พ. เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้า จากนั้นหาก กพท.ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ขอจากสายการบินนกแอร์ และสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จภายใน 1 เดือน หากพบว่านักบินกระทำผิดจริง นักบินคนดังกล่าวจะต้องได้รับโทษทางอาญา และโทษทางปกครองด้วยตามประกาศของกรมการบินพลเรือน ปี 2552-2553 โดยปรับไม่เกิน 50,000 บาท และขณะเดียวกัน หากเป็นไปตามข่าวที่ออกมาว่า นักบินนกแอร์บินเกินชั่วโมงบินมาตรฐาน จะต้องมีการปรับลดเที่ยวบิน และหากพบข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายความผิด สายการบินต้องได้รับโทษเช่นกัน คือ ขั้นแรก ตักเตือน ขั้นสอง พักใบอนุญาตการบิน และขั้นที่สาม เพิกถอนใบอนุญาตการบิน

ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงที่สายการบินนกแอร์รายงานเข้ามานั้น กพท.ต้องเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินทุกคนว่านกแอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ข้อ 85 เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของสายการบินเรื่องความปลอดภัย และข้อ 86 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบินต่อประชาชนเหมาะสมหรือไม่ และเป็นไปตามประกาศกรมการบินพลเรือนปี 2552-2553 หรือไม่ ซึ่งต้องขอข้อมูลว่าสิ่งที่นกแอร์ดำเนินการกับนักบินทั้งที่ให้ออกและอยู่ระหว่างสอบสวนมีความผิดละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดยเรื่องนี้นกแอร์ต้องชี้แจงความผิดว่านักบินไม่ปฏิบัติตามวินัยอย่างไร

“สิ่งที่ต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กัน คือนักบินและจำนวนเที่ยวบินสอดคล้องกันหรือไม่ มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อเครื่องบินดีเลย์ จำเป็นต้องสั่งลดเที่ยวบิน และการจัดการบริหารต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด ว่า ต่อไปจะดีเลย์ไม่เกินเท่าไร นักบินต้องมีชั่วโมงบินเท่าไร ซึ่งมาตรฐานสากลกำหนดไว้อยู่แล้ว ส่วนแผนที่นกแอร์ส่งมาต่อไปอาจจะต้องเป๊ะตามนั้น นอกจากนั้น ให้ กพท.ไปตรวจสอบโรงเรียนการบินเอกชนว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ขาดนักบินหรือไม่อย่างไร เนื่องจากธุรกิจการบินเติบโตขึ้นมาก”.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 ก.พ.2559 สายการบินนกแอร์ได้ส่งรายงานการยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 14 ก.พ.มาให้แล้ว ... 19 ก.พ. 2559 00:40 ไทยรัฐ