บริการข่าวไทยรัฐ

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ที่ค่าย รด.เขาชนไก่

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.และ ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต.ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 และกิจกรรมสร้างการรับรู้ฐานการเรียนรู้พลเมืองดีวิถีไทยและการฝึกออกเสียงประชามติ ที่ค่ายฝึก รด.เขาชนไก่

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก และ ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านการมีส่วนร่วม ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมสร้างการรับรู้ฐานการเรียนรู้พลเมืองดีวิถีไทยและการฝึกออกเสียงประชามติ ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก คณะหัวหน้าส่วนราชการและนายทหาร เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญที่ได้เรียนรู้จากการฝึกภาคปกติไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้ง ทั้งเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ โดยนอกเหนือจากการฝึกตามหลักสูตรแล้ว ยังได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งการตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรอง อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศชาติ


นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2558 ยังได้มีการจัด โครงการ รด.จิตอาสาขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งสถานีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติม ในชื่อสถานีสร้างการรับรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการสนับสนุนสื่อสารการสอนและการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับครูฝึกของศูนย์การกำลังสำรอง ตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยสถานีสร้างการรับรู้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนำไปแนะนำบอกต่อครอบครัว เพื่อนๆ และคนในชุมชน เพื่อช่วยในภารกิจสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้ดุลพินิจของตน ในการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในกลางปี 2559 ต่อไป


สำหรับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ในปี 2558 กำหนดห้วงเวลาการฝึกไว้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 5 มีนาคม 2559 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง เข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 69,552 นาย เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 จากส่วนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรีสมุทรสาคร และสมุทรปราการ และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทั่วประเทศ.

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี