วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง'ไข้ลดลง หมอถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พร้อมติดตามอาการใกล้ชิดต่อ

แถลงการณ์ ฉ.21'ในหลวง'ไข้ลด ยังไม่พบอาการอักเสบจากเชื้อโรค ยังมีอาการอักเสบในพระวรกาย คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะสองขนานทางหลอดพระโลหิต กับการถวายออกซิเจนรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษ ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 21

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรที่ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า อุณหภูมิพระปรอท หรือ ไข้ ลดลง อัตราการหายพระทัยลดความเร็วลง พระอาการเหนื่อยลดน้อยลง อัตราพระชีพจรลดความเร็วลง ผลของการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับรายงานมาบ้างแล้ว ยังไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค ผลจากการตรวจพระโลหิตด้านการชี้วัดการอักเสบติดตามพระอาการแสดงว่า ยังมีการอักเสบในพระวรกาย ส่วนการอักเสบที่พระข้อลดน้อยลง

คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะสองขนานทางหลอดพระโลหิตต่อไป กับการถวายออกซิเจนร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดด้วย และรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษที่ยังไม่ได้รับ กับติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

แถลงการณ์ ฉ.21'ในหลวง'ไข้ลด ยังไม่พบอาการอักเสบจากเชื้อโรค ยังมีอาการอักเสบในพระวรกาย คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะสองขนานทางหลอดพระโลหิต กับการถวายออกซิเจนรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษ ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ... 18 ก.พ. 2559 19:55 18 ก.พ. 2559 20:03 ไทยรัฐ