วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. ห้าม สินค้าคว่ำบาตรมติยูเอ็น 8 ชนิด นำผ่านเข้ามาในไทย

พาณิชย์ ประกาศ ห้ามสินค้า 8 ชนิด-สินค้าภายใต้การคว่ำบาตรของยูเอ็น เข้ามาในไทย ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำและปรับ ขณะที่ สินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว ยังอยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวง กำหนดมาตรการจัดระเบียบการผ่านแดน...

วันที่ 18 ก.พ.59 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.58 กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดรายการสินค้าห้ามนำผ่านเข้ามาในประเทศไทย 2 ฉบับ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ.59 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลให้สินค้า 8 รายการ ได้แก่ สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า, เครื่องเล่นเกม, ช้าง, โบราณวัตถุ เทวรูปและพระพุทธรูป, สารกาเฟอีน และสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรตามมติสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ห้ามขนส่งผ่านแดนประเทศไทยอีกต่อไป

"สินค้า 8 รายการดังกล่าว และสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรตามมติยูเอ็นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และเห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องห้ามนำผ่าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ชีวิต สุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล หากผู้ใดฝ่าฝืน โดยนำผ่านสินค้าต้องห้ามนำผ่านเข้ามาในประเทศไทย จะมีโทษทั้งจำ และปรับ อีกทั้งจะถูกริบสินค้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ และยานพาหนะด้วย"

สำหรับสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ไม้ และสินค้าที่ต้องเปิดตลาดตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) เช่น น้ำมันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมหัวใหญ่ กระเทียม นม เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่สินค้าห้ามนำเข้า หรือห้ามส่งออก และโดยหลักการควรนำผ่านได้นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่กำกับดูแลแต่ละชนิดสินค้าเพื่อกำหนดมาตรการจัดระเบียบการนำผ่านที่เหมาะสม เช่น ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช การกำหนดด่าน เป็นต้น ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกประกาศบังคับใช้ต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้การนำผ่านเป็นช่องทางในการลักลอบนำเข้า และส่งออกสินค้าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดมาตรการจัดระเบียบการนำผ่านสินค้าเกษตรสำคัญยังไม่มีผลบังคับใช้นั้น การนำผ่านสินค้าสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและการผ่านแดนอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ออกมาบังคับใช้ การนำผ่านสินค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผ่านสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385 หรือ www.dft.go.th

พาณิชย์ ประกาศ ห้ามสินค้า 8 ชนิด-สินค้าภายใต้การคว่ำบาตรของยูเอ็น เข้ามาในไทย ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำและปรับ ขณะที่ สินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว ยังอยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวง กำหนดมาตรการจัดระเบียบการผ่านแดน... 18 ก.พ. 2559 18:20 ไทยรัฐ