วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน' ลงพื้นที่มอบนโยบายที่จังหวัดบุรีรัมย์

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะผู้ว่าฯ ขอรับสนับสนุนการยกระดับสนามบิน...

วันนี้ (18 ก.พ.59) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตาม ได้แก่การดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งแวดล้อม และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รวมทั้ง การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสนอถึงปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องขอรับการสนับสนุน มีเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับการประปาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคต เนื่องจากปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ที่ใช้ผลิตน้ำประปาจะมีเพียงพอถึงเพียงแค่ปี 2560 จึงต้องหาแหล่งน้ำมาสนับสนุน และการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 บุรีรัมย์-นางรอง สายตะโก-พนมรุ้ง เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร และการก่อสร้างถนนสายบุรีรินทร์-ไทรงาม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด

รวมทั้ง การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ มีสายการบินเปิดให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมาก จึงขอให้สนับสนุนการยกระดับสนามบินบุรีรัมย์

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปที่อำเภอนางรอง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการผันน้ำจากลำน้ำมาศเข้าอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ที่ตำบลหนองโบสถ์-ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง ซึ่งโครงการชลประทานบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณ 15 ล้านบาท

ด้านนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผอ.ชลประทานบุรีรัมย์ เผยว่าโครงการผันน้ำลำปลายมาศ-อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ต.หนองโบสถ์-ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นการนำน้ำหลากในฤดูฝนจากลำมาศ ต.หนองโบสถ์ มาเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ต.นางรอง เพื่อเป็นแก้มลิง ซึ่งเดิมน้ำไม่สามารถไหลหลากจากลำมาศมาอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกได้ เนื่องจากมีสันดินสูง มีพื้นที่ยาว 600 เมตร กั้นเขตทางน้ำ จึงได้ทำท่อลอดเนินดิน และปรับปรุงทางเดินน้ำเดิมให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น เป็นระยะทาง 6.7 กม. โครงการผันน้ำฯ สามารถนำน้ำจากลำมาศซึ่งมีปริมาณน้ำมากผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ต.นางรอง สามารถเก็บน้ำได้ปีละประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาใน อ.นางรอง และใช้ในพื้นที่การเกษตรสำหรับเพาะปลูกโดยรอบประมาณ 3,000 ไร่.

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะผู้ว่าฯ ขอรับสนับสนุนการยกระดับสนามบิน... 18 ก.พ. 2559 18:19 18 ก.พ. 2559 21:37 ไทยรัฐ