วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.ปลุก นศท.รณรงค์ ปชช.ใช้สิทธิ์ประชามติ

"บิ๊กหมู" ตรวจเยี่ยมการฝึก รด.ปลุก นศท. รณรงค์ประชาชนใช้สิทธิ์ลงประชามติร่าง รธน. มากที่สุด ยันไม่ชี้นำ ปชช. ปัดแสดงความเห็น "ข้อดี-ข้อเสีย" ร่างฯ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.59 ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก และคณะนายทหาร เดินทางไปตรวจการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ สำหรับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ในปีการศึกษา 2558 กำหนดห้วงการฝึกไว้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2559 – วันที่ 5 มี.ค.2559 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงเข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 69,552 นาย แบ่งเป็น นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ นอกเหนือจากนี้จะทำการฝึก ณ มณฑลทหารบกที่เป็นต้นสังกัด) และ นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทั่วประเทศ

โดย พล.อ.ธีรชัย ได้ตรวจเยี่ยม "สถานีสร้างการรับรู้" ตามโครงการ "รด.จิตอาสา" เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับ นศท.เรื่องร่างรัฐธรรมนูญโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งด้านการมีส่วนร่วม เดินทางมาให้การสนับสนุนสื่อการสอนและวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับครูฝึกของศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.) ตามหลักสูตร "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย" ก่อนนำไปถ่ายทอดให้กับ นศท.เพื่อจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถไปแนะนำบอกต่อให้กับเพื่อนๆ ครอบครัว และผู้คนในชุมชน เพื่อช่วยในภารกิจสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้ดุลยพินิจของตนในการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในกลางปี 2559 ต่อไป

จากนั้น พล.อ.ธีรชัย กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ผบ.ทบ. ยินดีที่ได้มาดูการฝึก นศท.รู้สึกประทับใจที่เห็น นศท.ตั้งใจรับการฝึกวิชาทหาร ซึ่งที่เขาชนไก่เป็นตำนานของวัยรุ่น นศท.ทุกนาย น้องๆ ที่มาเข้ารับการฝึกที่นี่ตนถือว่าทุกท่านผ่านจากการเป็นเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างองอาจผึ่งผาย ได้ห่างจากครอบครัวมาใช้ชีวิตกับวิชาทหารที่แห่งนี้ มีความรับผิดชอบในตัวเอง แสดงให้เห็นว่าท่านสามารถอยู่ในสังคมและสามารถทำให้สังคมรอบๆ ตัวของท่านเป็นสังคมที่ดี

พล.อ.ธีรชัย กล่าวต่อว่า ในสภาวะประเทศชาติปัจจุบันนั้น เราต้องอาศัยทุกคน ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น นศท. ในการที่ทำให้สังคมของประเทศดีขึ้น ท่านได้ทราบอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาสังคมเป็นอย่างไร ประเทศเป็นอย่างไร ทำไมถึงต้องมีการปฏิรูป ทำไมถึงต้องการพัฒนาประเทศขึ้นมาใหม่ให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน เยาวชน นศท.ทุกท่านถือเป็นกำลังของชาติในอนาคต เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็ดูจากพวกท่านที่เป็นเยาวชนที่ดี นศท.ทุกท่านเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในประเทศชาติที่จะนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดี ต้องขอขอบคุณ นศท.ที่เป็นจิตอาสาในการเข้าไปช่วยให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องทุกที่ สิ่งสำคัญประเทศเรามีปัญหามากมาย เช่น ภัยแล้ง นศท. มีส่วนทำความเข้าใจกับประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้ง และในอนาคตที่จะมีการปฏิรูปประเทศ มีรัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตย ท่านถือเป็นส่วนสำคัญที่จะไปรณรงค์ให้เกิดประชามติให้ออกมามากๆ เพื่อให้เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องการอะไร ท่านจะได้รับความรู้จากการฝึกที่นี่ ได้รับความรู้จากวิทยากรที่นี่ เราไม่ต้องการไปชี้นำว่าจะประชามติได้หรือไม่ได้ แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไร จะเลือกอย่างไร แล้วแต่ประชาชนคนไทย ขอให้ นศท.ภูมิใจที่ท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ "รด.จิตอาสา" ที่จะไปทำให้ประเทศชาติพัฒนา มั่นคง ยั่งยืนในวันข้างหน้า เป้าหมาย นศท.ที่กองทัพบกต้องการ เราถือว่า นศท.เป็นครอบครัวเดียวกับทหารทั้งประเทศ เป็นลูกหลาน มีอะไรเราถึงกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันที่จะนำพาประเทศไปให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป.