บริการข่าวไทยรัฐ

'มีชัย' ยอมถอยแก้ รธน.ปมอำนาจ 'ศาลรัฐธรรมนูญ'

"มีชัย" เตรียมปรับแก้บทบัญญัติอำนาจศาล รธน. ปมชี้ขาดประเพณีการปกครอง เล็งยึดมาตรา 5 รธน.ฉบับชั่วคราว เป็นหลัก เมินโมเดลแก้วิกฤติของ สนช. ปัดรื้อระบบสรรหา ส.ว.ใหม่

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา

โดย นายมีชัย กล่าวว่า ขณะนี้ กรธ. อยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ส่งมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) องค์กรอิสระ และประชาชน ก่อนที่จะพิจารณาว่าปรับปรุงเนื้อหาในส่วนใดได้บ้าง ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการห่วงใยว่าการนำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 207 ไม่มีความเหมาะสมนั้น ทาง กรธ. กำลังจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมต่อไป สำหรับแนวทางการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวนั้น เบื้องต้น กรธ. จะนำมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาพิจารณา ทั้งนี้เจตนารมณ์เดิมของ กรธ. ที่ไว้ในหมวดศาลรัฐธรรมนูญ คือ ต้องการให้มีองค์กรเข้ามาทำหน้าที่ชี้ขาด ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดเป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมา แต่การย้ายกลับมาไว้ที่เดิม จะเป็นการบอกว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา หน่วยงานไหนจะมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำข้อเสนอของ สนช. ที่ให้รัฐสภาหรือวุฒิสภาลงมติว่า กรณีใดเป็นวิกฤติที่ต้องให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้นำเหล่าทัพมาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหามาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย นายมีชัย กล่าวว่า คงเป็นไปได้ยาก เพราะหากต้นตอของวิกฤติดังกล่าว เกิดมาจากที่รัฐสภาเองจะทำอย่างไร ในความเป็นจริงเคยมีปัญหาและมีการเชิญผู้นำเหล่าทัพมาแล้ว แต่ต่างฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้เป็นวิกฤติ จึงไม่รู้ว่าจะออกแบบอย่างไร แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พยายามจะอุดช่องโหว่เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติ

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวที่ระบุว่า กรธ.กำลังพิจารณาว่า จะให้ ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมด นายมีชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการพิจารณา เพราะตอนนี้กำลังพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนแรกอยู่ ยังไม่ถึงมาตราที่เกี่ยวกับวุฒิสภาเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) ระบุว่า "เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้"

"ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความใดวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือเมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ แต่สําหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทําได้เฉพาะเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี".