วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองลับแลออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5

พ่อเมืองลับแลออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ผอ. ปชช.ให้การต้อนรับอย่างดี พร้อมรายงานปัญหาความต้องการของ ปชช. มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์แก่เด็กเล็ก ของเล่นเด็กนักเรียน ถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 59) เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดและคณะฯ รวมถึงนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล ,หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยงานส่วนราชการออกหน่วย ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) หมู่ 8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล พร้อมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นายชัชวาล เพ็ชร์แบน ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ให้การต้อนรับ

โดยได้รายงานสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้คณะได้รับทราบ ซึ่งตำบลทุ่งยั้ง แบ่งการปกครองออกเป็นมีจำนวน 10 หมู่บ้าน เขตเทศบาล 5 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และค้าขาย อาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านได้แก่ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวหลาม ทอผ้า เป็นต้น สำหรับการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในครั้งนี้ มีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน นับเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติ

นอกจากนี้ยังสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชุมชน มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก โดยมีการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์แก่ศูนย์เด็กเล็ก ของเล่นสำหรับเด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านไปปล่อยตามแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป.

พ่อเมืองลับแลออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ผอ. ปชช.ให้การต้อนรับอย่างดี พร้อมรายงานปัญหาความต้องการของ ปชช. มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์แก่เด็กเล็ก ของเล่นเด็กนักเรียน ถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ 18 ก.พ. 2559 14:08 ไทยรัฐ