วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดการกีฬาฯ ไฟเขียว เพิ่มเงินเดือนโค้ชแล้ว

บอร์ด กกท.ไฟเขียว ให้เพิ่มค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติ ผู้ฝึกสอนไทย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และล่าม เพื่อให้แต่ละสมาคมกีฬาจ้างโค้ชที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยผู้ฝึกสอนต่างชาติรับสูงสุด 100,000-150,000 บาท/เดือน ส่วนโค้ชไทย มากที่สุด 50,000 บาท/เดือน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2559 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. โดยแต่งตั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วย พล.ท.บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”, นายชูเกียรติ รัตนชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ และ น.ส.นรีรัตน์ เรืองเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กกท. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 จนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ส่วนผลการประเมินในช่วง 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2558 จะทราบผลในการประชุมบอร์ด กกท. เดือน มี.ค.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติหลักการเรื่องการปรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ ผู้ฝึกสอนชาวไทย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และล่าม เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทุกประเทศได้ให้ความสำคัญที่จะให้ประเทศของตนประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน จึงมีการจ้างผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพ โดยการจ่ายอัตราค่าตอบแทนที่สูง ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน เพื่อให้สามารถสรรหาผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพมาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ โดยอาศัยแนวทางการปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ฝึกสอนและปรับให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะปัจจุบัน ดังนี้

ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ (ระดับผู้เชี่ยวชาญ ได้รับ 100,000-150,000 บาท/เดือน, ระดับสูง ได้รับ 60,000-100,000 บาท/เดือน และระดับทั่วไป ได้รับไม่เกิน 60,000 บาท/เดือน), ผู้ฝึกสอนชาวไทย (ระดับ 3 ผู้มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 40,000 บาท/เดือน ผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 50,000 บาท/เดือน, ระดับ 2 ผู้มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 30,000 บาท/เดือน ผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 40,000 บาท/เดือน และระดับ 1 ผู้มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 20,000 บาท/เดือน ผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 30,000 บาท/เดือน), ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 15,000 บาท/เดือน ผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ ได้รับ 20,000 บาท/เดือน และล่าม ได้รับ 15,000 บาท/เดือน

บอร์ด กกท.ไฟเขียว ให้เพิ่มค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติ ผู้ฝึกสอนไทย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และล่าม เพื่อให้แต่ละสมาคมกีฬาจ้างโค้ชที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยผู้ฝึกสอนต่างชาติรับสูงสุด 100,000-150,000 บาท/เดือน 18 ก.พ. 2559 09:20 18 ก.พ. 2559 12:20 ไทยรัฐ