วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มประมงพื้นบ้าน ร้องศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มประมงพื้นบ้านจาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา กว่า 100 คน นำโดยว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ บัวงาม ผู้ประสานงาน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 2 ฉบับ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโพงพาง และขอให้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้มีการกระทำผิดโดยไม่จับกุม ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.สงขลา พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ และสุบ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม ร่วมกันรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

โดยเนื้อหาระบุว่า ขอความช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโพงพาง ซึ่งชาวประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพัทลุง มีภูมิลำเนาทั้งในเขตปกครองของจังหวัดพัทลุงและสงขลา มีรายชื่อประมาณ 250 คน และโพงพางกว่า 560 ปาก ที่ได้รื้อถอนแล้วทำให้ได้รับความเดือดร้อน แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยา และประสงค์จะปรับเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่มีเงินทุน และร้องเรียนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความผิดละเว้นการปฏิบัติ เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ ให้มีการกระทำผิดโดยไม่ได้จับกุม ตามคำสั่ง คสช.ที่ 24/2558 โดยอ้างว่าในเขตจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ยังคงปล่อยปละละเลยให้มีการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะโพงพาง

เบื้องต้นนายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.สงขลา ได้รับเรื่องไว้และกำชับให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ เร่งรัดในการส่งเรื่องให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือ สำหรับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนทำประมงผิดกฎหมายต่อไป ภายหลังยื่นเรื่องกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านพอใจ และแยกย้ายสลายตัวกลับไป.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มประมงพื้นบ้านจาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา กว่า 100 คน นำโดยว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ บัวงาม ผู้ประสานงาน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน... 18 ก.พ. 2559 08:27 ไทยรัฐ