บริการข่าวไทยรัฐ

ดูถึงที่

นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะ แถลงหลังเข้า ตรวจ รพ.ศัลยกรรมตกแต่ง ย่านทาวน์อินทาวน์ กว่า 2 ชม.เหตุพบมีการโฆษณาเกินจริงกรณีทำเฟซออฟ ให้ “สุรชัย สมบัติเจริญ”.