วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกล.ผสม 5 ชาติร่วมฝึกอพยพปชช.ออกนอกพื้นที่มีปัญหาใน 'คอบร้าโกลด์ 16'

กองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมคอบร้าโกลด์ 16 โดยมี ไทย สหรัฐฯ มาเลเซีย และญี่ปุ่น ร่วมฝึกการฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา โดยสมมติว่า ประเทศ A เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและมีการปล้นสะดม ที่ จ.ระยอง...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59 พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ การฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหาของกองกำลังทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสมคอบร้าโกลด์ 16 ณ บริเวณฝูงบิน 103 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สำหรับการฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา เป็นอีกสาขาหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา อันมีผลสืบเนื่องจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่างๆ อาทิ ภัยจากโรคระบาด อุทกภัย เป็นต้น

โดยจำลองสถานการณ์การฝึกว่า ประเทศ A เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและมีการปล้นสะดม พลเรือนชาวไทยและชาติพันธมิตรร้องขอการอพยพออกนอกพื้นที่ดังกล่าว มีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อาจเกิดการปะทะได้ทุกเมื่อ การฝึกครั้งนี้มีอากาศยานเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-767 ของกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น (JSDF) จำนวน 1 ลำ และเครื่องบินลำเลียง C-130H ของกองทัพอากาศมาเลเซีย จำนวน 1 ลำ และอากาศยานโรเตอร์กระดกขึ้นลงทางดิ่งแบบ วี-22 ออสเปรย์ (V-22 Osprey) ของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา (USMC) จำนวน 2 ลำ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพและชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ

ในการฝึกครั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ จัดแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานต้อนรับลงทะเบียน ฐานตรวจค้นอาวุธ ยาเสพติด ฐานคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดกรองประชาชน ฐานการรักษาพยาบาล ฐานการขนส่งและส่งกลับ สำหรับในปีนี้นอกจากกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมฝึกตามปกตินั้น ยังมีกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น และกองทัพมาเลเซียได้เข้าร่วมการฝึกฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ในการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา ก็เพื่อที่จะให้หน่วยต่างๆ ที่ร่วมการฝึก ฯ สามารถมองเห็นภาพของการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหา ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป.

กองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมคอบร้าโกลด์ 16 โดยมี ไทย สหรัฐฯ มาเลเซีย และญี่ปุ่น ร่วมฝึกการฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา โดยสมมติว่า ประเทศ A เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและมีการปล้นสะดม ที่ จ.ระยอง... 18 ก.พ. 2559 03:35 ไทยรัฐ