วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแผนแม่บท 'สุวรรณภูมิเฟส 2' คาดเริ่มสร้าง ก.ค.นี้

บอร์ด ทอท.ยันสัญญา King Power ถูกต้อง พร้อมอนุมัติแผนแม่บทขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 เริ่มประมูลหาผู้รับเหมาเดือนมีนาคม และเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2559 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด ทอท. ว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.ได้รับทราบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอความเป็นมาในการให้สิทธิจุดรับส่งสินค้าปลอดอากร หรือ pick up counter ระหว่าง ทอท.กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยยืนยันขอยึดตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้ ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ว่าจะต้องให้สิทธิผู้ชนะประมูลให้ Pick up Counter เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้ชนะการประมูลจะดำเนินการภายใต้สัญญาที่บริษัท King Power เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ ตามกำหนดโดยอายุสัญญาจะครบกำหนดใน 27 กันยายน 2563 ส่วนสนามบินดอนเมือง จะได้รับสิทธิไปจนถึงปี 30 กันยายน 2565 หลังจากนั้น ทอท .จึงจะเปิดประมูลใหม่ ตามระเบียบปฏิบัติของ ทอท.

ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการให้สิทธิการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรของท่าอากาศยาน บางแห่งในลักษณะผูกขาดนั้น ทอท.ได้ชี้แจงให้บอร์ด ทอท.รับทราบว่า เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับคู่สัญญา หากมีการละเมิดเงื่อนไขสัญญา อาจสร้างความเสียหายให้แก่ ทอท.และผู้ถือหุ้นจากการถูกฟ้องร้อง และที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือของสัญญาต่างๆ ที่ ทอท.ได้ทำไว้จะขาดความน่าเชื่อถือขึ้นมาโดยทันที และอาจลุกลามไปถึงสัญญาทั้งหมดของภาครัฐที่ทำไว้ เพราะ ทอท.ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นที่ประชุมบอร์ด ทอท.ได้อนุมัติเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 (ฉบับปรับปรุง) โดยแผนแม่บทดังกล่าวจะมีการพัฒนา สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ทั้งนี้ ทอท.จะประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างสำหรับงานดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2559 และคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งโครงการที่จะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน 7 งาน ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) 2. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) 3. งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก 4. งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) 6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) 7. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

นอกจากนี้ ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคาและราคากลางแล้วเสร็จ 2 งาน ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) และงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554- 2560).

บอร์ด ทอท.ยันสัญญา King Power ถูกต้อง พร้อมอนุมัติแผนแม่บทขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 เริ่มประมูลหาผู้รับเหมาเดือนมีนาคม และเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้... 18 ก.พ. 2559 02:41 ไทยรัฐ