วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" ตั้งนะโมเศรษฐกิจจงโตเกิน 3%

โมเมนตัมดีเหลือเอกชนขาดความเชื่อมั่น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไทยว่า ในปี 2559 นี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยจะขยายตัวเกิน 3% หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)แถลงประมาณการจีดีพีในปีนี้ของไทย ว่าจะขยายตัวที่ 2.8-3.8% หรือค่ากลางที่ 3% ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับจากปี 2557 ขยายตัว 0.9% และปี 2558 ขยายตัว 2.8% ซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าไปได้ดีพอสมควร โมเมนตัมทางเศรษฐกิจดีขึ้นมา ซึ่งตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2558 ถ้าไม่รวมการส่งออกถือว่าเกือบทุกตัวดีขึ้น ยกเว้นการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังขาดความมั่นใจเท่าที่ควร โดยไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว จึงต้องการให้เอกชนลงทุนในประเทศเพื่ออนาคตของประเทศ

“แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดี แต่อย่าเพิ่งตกใจ ตั้งการ์ดให้ดีแล้วสู้ต่อไป อย่าไปกังวล เพราะประเทศไทยมาถูกทางแล้วที่ทำเศรษฐกิจภายในควบคู่ไปกับภายนอก โดยภายในได้ใช้เม็ดเงินเพื่อลงทุน ขับเคลื่อนการปฏิรูป ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือหว่านเงินลงไป โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชนบท ผ่านโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนระดับหมู่บ้านมากขึ้น และน่าจะเป็นกำลังในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจได้ และยังมีเม็ดเงินลงทุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่จะลงในระบบช่วงครึ่งปีหลังด้วย”.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไทยว่า ในปี 2559 นี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยจะขยายตัวเกิน 3% หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 18 ก.พ. 2559 00:49 ไทยรัฐ