วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' เผย วิป 3 ฝ่าย จ่อถก 'ยุทธศาสตร์ชาติ' ชี้ไม่แฝง คปป.

"สุวพันธุ์" รอ สปท.ส่งเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ" คาดสัปดาห์หน้า ขอรอดูรายละเอียดร่างฯ ก่อน ส่งถึงนายกฯ บอกไม่แฝง คปป.

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมวิป 3 ฝ่าย คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ที่ประชุมหารือ 2 ประเด็นสำคัญ คือ กระบวนการทำงานตามมติ ครม.เพื่อเชื่อมประสานกันระหว่างวิป 3 ฝ่าย รองนายกฯ ที่กำกับดูแลงานทั้ง 6 ด้าน สปท. และ สนช. และ 2. มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า เพื่อปฏิรูประบบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ซึ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย เพื่อทำให้การแข่งขันทางการค้าเข้าสู่มาตรฐานสากล

เมื่อถามว่า มีการหยิบยกเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมาหารือหรือไม่ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการหารือ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ก.พ. สปท.พิจารณาเรื่องดังกล่าว และเห็นชอบแล้ว ก็จะนำส่งให้ ครม. คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไป เนื่องจากต้องรอประธานสภาลงนามก่อน หากส่งมาก็จะนำเข้าวิป 3 ฝ่าย เพื่อหารือ เนื่องจากมติ ครม.ระบุว่า ผลการศึกษาข้อเสนอของ สปท.ทุกเรื่องจะเข้ามาที่วิป 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในขั้นตอนแรกก่อน หากวิป 3 ฝ่ายมีความเห็นอย่างไร ก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป เพื่อให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้น

"สำหรับยุทธศาสตร์ชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน เดินไปอย่างมีกรอบ โดยเฉพาะกรอบในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนที่ดี ส่วน สปท.รับไปเสนอและทำร่างกฎหมายมานั้น คงต้องมาดูประกอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติที่มีคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ ต้องมาดูว่ามีการสอดรับกันอย่างไรหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดู" นายสุวพันธุ์กล่าว

เมื่อถามว่า ที่มีการวิจารณ์กันว่าอาจมีการสอดแทรกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง (คปป.) มาด้วย นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ต้องดูร่างอย่างละเอียดก่อน เพราะตอนนี้มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ กับส่วนที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต้องรอดูหน้าตาตรงนี้ก่อน ที่มาแทรก คปป.หรืออะไรเข้ามา ตนคิดว่าไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็นเรื่องของการดูยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนต่อไปในระยะ 20 ปี ข้างหน้ามากกว่า

เมื่อถามว่า จะสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ประกาศใช้ก่อนรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ต้องฟังความเห็นของ สนช.ด้วย และต้องขอเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติที่ทางรัฐบาลทำ ซึ่งกระบวนการของรัฐบาลเองต้องให้ ครม.เข้าใจทั้งที่ สปท.ทำมา กับของรัฐบาลที่จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นและเข้าใจตรงกัน เมื่อถามย้ำว่า จะมีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า กฎหมายต้องมีฉบับเดียว ต้องทำให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์มากที่สุดกับประเทศชาติ ส่วนหน้าตาคณะกรรมการที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้นั้น ต้องรอดูที่กฎหมาย.

"สุวพันธุ์" รอ สปท.ส่งเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ" คาดสัปดาห์หน้า ขอรอดูรายละเอียดร่างฯ ก่อน ส่งถึงนายกฯ บอกไม่แฝง คปป. 17 ก.พ. 2559 18:48 ไทยรัฐ