วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคร.10 อุบลฯ เฝ้าระวังโปลิโอเข้ม หลัง สปป.ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉิน

สคร.10 อุบลฯ เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโปลิโอ หลัง สปป.ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ พร้อมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้า-ออกประเทศ...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และสถานการณ์ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องจน สปป.ลาว ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ

ซึ่งภายหลังจากที่ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ แล้ว สปป.ลาว ได้ออกมาตรการ 2 ข้อ ดังนี้ 1. ผู้พำนักใน สปป.ลาว ต้องได้วัคซีนโปลิโออย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ และ 2. ผู้จะเดินทางเข้าใน สปป.ลาว โดยมีแผนพำนักในลาวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลของ สปป.ลาว มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว

นพ.ศรายุธ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทยแม้จะมีสถานะปลอดโรคโปลิโอมาแล้ว 18 ปี แต่ยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง โดยถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคโปลิโอ เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สคร.10 มีจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.มุกดาหาร จึงจำเป็นต้องสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีผู้เดินทางเข้ามาภายในประเทศ

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมมือในการกวาดล้างโปลิโอ โดยนำบุตรหลานมารับวัคซีนตามกำหนด ซึ่งบุตรหลานของท่านจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคสำคัญอีกหลายชนิด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา บุตรหลานของท่านจะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพิ่มเติมที่อายุ 4 เดือน ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดกินตามกำหนดเดิมที่อายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน และ 4 ปี การเจ็บเพิ่ม 1 ครั้ง ถือว่าคุ้มค่า เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัยจากโรคโปลิโอ

ด้าน กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. เร่งรัดเรื่องความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก หากพื้นที่ใดมีความครอบคลุมของวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 90 ให้เร่งติดตามให้เด็กรับวัคซีนให้ครบถ้วนโดยเร็ว 2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน โดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และ 3. จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นพ.ศรายุธ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดฉีด IPV ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำมาใช้ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเวลานี้ ซึ่งจากการดำเนินการที่ได้ผลขนาดนี้เป็นเพราะทางจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.

สคร.10 อุบลฯ เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโปลิโอ หลัง สปป.ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ พร้อมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้า-ออกประเทศ... 17 ก.พ. 2559 17:20 ไทยรัฐ