วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปนัดดา เฟซบุ๊ก เชื่อไม่มีใครคิด ยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่น

"หม่อมหลวงปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก เชื่อ ไม่มีใครคิดยกเลิกระบบบริหารส่วนท้องถิ่น หลังกำนัน-ผญบ. ร้อง กรธ. ทบทวน หวั่น ถูกหั่นทิ้งจาก รธน. ขอทุกฝ่าย ช่วยเสริมสร้างสมัครสมานสามัคคี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 ก.พ. 59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณี กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปรับปรุงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี 50 ว่า น่าจะเป็นความห่วงใยและหวงแหนสถาบันทางการปกครองอันเก่าแก่ของแผ่นดิน ของพี่น้องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทราบดีว่า หลายๆ เรื่องถือเป็นจารีตประเพณีทางการปกครอง

ทั้งนี้ สถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นสถาบันพระราชทานมาจากสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ถือเป็นข้าต่างพระเนตรพระกรรณเช่นเดียวกับข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ล้วนมีความภาคภูมิใจต่อสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิทางการปกครองมาช้านาน ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ไม่มีใครแม้เพียงผู้เดียวจะคิดมายกเลิกระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ถือเป็นหัวใจของการบริหารราชการแผ่นดินและเชื่อมโยง (Connectivity) ความเป็นประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน ทุกผู้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี.

"หม่อมหลวงปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก เชื่อ ไม่มีใครคิดยกเลิกระบบบริหารส่วนท้องถิ่น หลังกำนัน-ผญบ. ร้อง กรธ. ทบทวน หวั่น ถูกหั่นทิ้งจาก รธน. ขอทุกฝ่าย ช่วยเสริมสร้างสมัครสมานสามัคคี 17 ก.พ. 2559 17:00 17 ก.พ. 2559 18:31 ไทยรัฐ