วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจชาวแฟลตดินแดงเห็นด้วยให้ฟื้นฟู เร่งทำความเข้าใจ มี.ค.นี้

รมว.พม. แจงความคืบหน้าการดำเนินงานสำรวจข้อมูลชุมชนดินแดง ระบุ ผู้อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการฟื้นฟู โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากขนาดห้องเล็กและต้องเสียค่าส่วนกลาง ทั้งนี้จะเร่งทำความเข้าใจภายในเดือน มี.ค. ...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลและมวลชนในชุมชนดินแดงว่า จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พักอาศัย พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้พักอาศัย 4 วัน ระหว่างวันที่ 13-16 ก.พ. จำนวน 1,355 ห้อง จากทั้งหมด 5,846 ห้อง ในจำนวนนี้เห็นด้วยกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 1,078 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 79.56 โดยให้เหตุผลถึงความสะดวก ปลอดภัย ไม่เห็นด้วย 225 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 16.61 ให้เหตุผล เพราะขนาดของห้องที่เล็กลง และต้องเสียค่าบริหารส่วนกลาง ไม่ออกความคิดเห็น 52 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 3.84 และเป็นห้องร้าง 3 ห้อง

สำหรับสถานะการอยู่อาศัยเป็นผู้เช่า 1,207 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 89.08 เป็นผู้เช่าช่วง 82 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 6.05 และไม่ระบุสถานะ 66 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 4.87 นอกจากนี้ยังพบคนพิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยและต้องการความช่วยเหลือ 26 คน ในส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยก็ต้องทำความเข้าใจ คาดว่าจะสามารถสำรวจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางเดือน มี.ค. ก่อนมาปรับแผนฟื้นฟู และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป.

รมว.พม. แจงความคืบหน้าการดำเนินงานสำรวจข้อมูลชุมชนดินแดง ระบุ ผู้อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการฟื้นฟู โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากขนาดห้องเล็กและต้องเสียค่าส่วนกลาง ทั้งนี้จะเร่งทำความเข้าใจ... 17 ก.พ. 2559 16:41 ไทยรัฐ